Ligesom der bliver rodet og beskidt omkring os, opstår blokeringer i krop og sind også som en naturlig konsekvens af at leve. Uanset hvor sunde rutiner vi har omkring kost, motion og hvile (for nogle også meditation) kan vi ikke undgå, at der opstår støj på linjen. Blokeringer opstår når

  • Vi fejltolker hinandens (manglende) kommunikation, misforstår ord, handlinger og kropssprog, ikke får afstemt forventninger og lavet klare aftaler, tillægger hinanden egenskaber vi ikke har etc.
  • Mål bliver forældede, før vi får dem virkeliggjort.
  • En ny situation gør, at vaner der tidligere fungerede fint, pludselig bliver til en stopklods.
  • Følelser bliver skubbet til side, fordi der ikke er tid eller plads til dem.
  • Grundlæggende behov tilsidesættes for at øge effektiviteten eller leve op til vores egne eller omgivelsernes krav.
  • Vi siger ja, hvor vi skulle sige nej, eller nej hvor vi skulle have sagt ja.
  • Vi gennem moderne kost udsætter os selv for stoffer som feks GMO, tilsætningsstoffer, sprøjterester etc som kroppen ikke genkender som mad og som derved skaber ravage i kroppen.

Du kan selv fortsætte. Listen af ting der skaber blokeringer er lang. 

De er kroppens og sindets måde at gøre opmærksom på at det er tid til en ”rengøring”. De gør ondt og opfordrer dermed til handling. Så langt så godt.

Men ikke alle handlinger, der fjerner ubehaget, fjerner blokeringen. Som moderne mennesker er vi desværre blevet oplært til at fjerne ubehaget med en smertestillende pille, et stykke chokolade, en kage, en øl, en smøg eller andre kortsigtede og symptomlindrende løsninger, der ikke fjerner årsagen.

Det er en interessant fremgangsmåde vi har tilegnet os, når det gælder os selv. Ingen af os ville vel finde på at fjerne den røde lampe, der lyser, når der er er noget galt med bilen? Så ville man søge at finde årsagen til at den røde lamper lyser og gøre noget ved det. Men det er i realiteten det vi gør når vi fjerner ubehaget gennem dagligdags stimulanser.

Hvorfor behandler vi os selv ringere end vore biler?

Mit bedste bud er, at vi ikke har lært at forstå hvad blokeringer egentlig er eller hvordan vi skal gøre. Forældre, daginstitutioner og skoler anser det som en helt naturlig opgave at træne næste generation i at holde orden i det ydre, men når det gælder om at holde orden i det indre og skabe sunde relationer er vi i langt højere grad overladt til selv at finde løsninger. Dette er, efter min mening, en alvorlig mangel i vort samfund fordi det har så store konsekvenser, både for den enkelte og for samfundet. Hvis du i stedet for at fjerne årsagen til en blokering kommer til at fortrænge den eller drukne den i hverdagsstimulanser, måske for bare lige at komme igennem de næste timer/dage, så lægger du lag på lag. Konsekvensen af at lægge lag på lag er at kroppens og sindets sprog bliver svært at tolke korrekt. Med lag på lag bliver det ofte mere behageligt at ”flygte” fra årsagen end at gøre noget ved den. Når vi lever med uforløste blokeringer i krop, sind og relationer bliver vor sanseevne efterhånden nedsat, og  der udvikler sig gradvist mere eller mindre alvorlige kroniske sygdomme. Med lag på lag kan du altså ikke længere stole på, at det der føles godt, er godt og sundt. Når vi er kommet så langt væk fra os selv føles det, der er godt og sundt ofte ret så ubehageligt – i en periode. Og det kan være ret så forvirrende.

I 2001 udviklede jeg AIMA værktøjerne til at rense vort indre og vores relationer fra dysfunktion og blokeringer. Jeg bruger dem jævnligt i mit eget liv, ligesom jeg jævnligt gør rent i mit hus. Ligesom spejlet viser mig, hvordan jeg ser ud, så jeg kan rette mit tøj til, inden jeg går ud i livet, gør AIMA værktøjerne mig bevidst om, hvordan min indre tilstand påvirker mit liv. Baseret på det, jeg opdager om mig selv ved at ”kigge i spejlet” kan jeg træffe andre valg, fjerne blokeringer og dermed ændre mit liv. Undervejs bliver jeg altid meget bevidst om, at jeg (som oftest ubevidst) selv har skabt det liv, jeg har og at jeg kan skabe noget andet, hvis jeg ikke kan lide det, jeg har fået skabt. Vel at mærke uden at det medfører skyldfølelser. Det giver bare kraft at opdage at jeg kan gøre noget ved mine blokeringer og andre problemer. Aima værktøjerne er konstrueret sådan, at de let automatiseres i sindet og derved skaber nye (ofte ubevidste) vaner. 

Jeg bruger dem selvfølgelig også til at coache klienter.

I kurset Vejen hjem er vejen frem lærer du at bruge de grundlæggende værktøjer samtidig med at du gennemgår dit eget liv og fjerner de blokeringer du ikke længere ønsker.