Aima Coach Uddannelse

Aima Coach uddannelse

For ledere, lærere, undervisere, terapeuter, sundhedspersonale og andre, der virkelig ønsker at hjælpe folk med at transformere deres dybt rodfæstede personlige problemer til kreativ energi.

6 uger:

Modul 1: 5-10 april eller 16-21 maj
Module 2-5: 30 maj – 30 juni 2023
Alle weekender er fri

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Hvad er Aima Coaching?

Vi lever i en tid, hvor den verden, vi kender, ikke kan fortsætte med at eksistere. Der går kortere og kortere tid mellem verdensomspændende kriser. Mange mennesker synes det er svært at leve i denne uforudsigelige verden, hvilket ofte fører til  psykiske problemer, specielt blandt den yngre generation, som har svært ved at se en fremtid.

I Aima Coaching-sessioner guides klienter til at opleve deres problemstilling fra nogle få helt grundlæggende perspektiver, hvilket fører til en indsigt i at de selv skaber deres oplevelse, og at de ganske enkelt kan holde op med at skabe den.

Aima Coaching er banebrydende

 1. Den er enkel, effektiv og dybtgående.
 2. Den sætter en ny standard for både coaching og psykoterapi, fordi du bliver i stand til at fjerne årsagen til dybt rodfæstede problemer med én enkelt session.
 3. Den foregår på et helt andet bevidsthedsniveau, hvor det dybeste aspekt af personligheden kommer i spil, og kan endda bruges til at transformere personlighedstræk.
 4. Den tilbyder enkle, men effektive værktøjer til at håndtere stress, optimere hverdagen og understøtte processen med at tilpasse sig forandringer i livet.
 5. Metoderne er lige brugbare til selvcoaching og til coaching af andre.

Ligesom kun en tiendedel af et isbjerg er over vandet, er den udfordring, en klient ønsker at håndtere, normalt kun et symptom på et underliggende problem. Forsøg på at ændre problemstillingen fra symptomniveau resulterer ofte i en lang og besværlig terapeutisk proces med mange tilbagefald og kan nogle gange endda gøre klienten mere fastlåst.

Det, der adskiller Aima coaching, er dets kerneværktøj, forvandlingsproceduren, der går direkte til udfordringens årsag. Når roden fjernes, kan selv dybt rodfæstede problemer blive forløst inden for en enkelt session, og oftest løses flere problemer samtidigt. Klienter oplever ofte øjeblikkelig frihed fra udfordringer og forlader sessionen med en klar vej at følge, hvis de arbejder på at ændre personlighedstræk.

Aima coaching er for dig, der ønsker at

 • Støtte folk i at engagere sig i denne uforudsigelige verden
 • Arbejde professionelt med fokus på det hele menneske og skabe dybe resultater
 • Støtte folk i at være indefra styrede & træffe bevidste valg – også når de ikke altid er populære
 • Forvandle dit eget liv og støtte venner og familie i den kommende omstilling

Tidligere erfaring med coaching er ikke nødvendig, men du har brug for vilje og mod til at møde dig selv på et dybere plan.

Forventede resultater

 • Du vil blive i stand til at guide en klient til kernen af deres største udfordring og omdanne den til kreativ energi. Det er fascinerende at være vidne til, at en klient bare holder op med at skabe et livslangt problem.
 • Du vil have kendskab til de rigtige værktøjer til at understøtte integrationen af store indre eller ydre ændringer i en klients liv.
 • Din evne til at håndtere modstand, være nærværende og bevare din integritet, uanset omstændighederne, øges dramatisk.
 • Du får adgang til AIMAs netværk af højt kvalificerede coaches til at være med til at skabe en løbende udvikling af konceptet såvel som af hinanden.

Hvad kommer du til at lære?


Module 1 – Coach dig selv – Vejen hjem er vejen frem
1 aften + 5 dage

Du behøver ikke selv at være perfekt for at kunne coache professionelt. Det er dog klogt at kende dine egne blinde vinkler, at have en grundlæggende viden om, hvordan sindet fungerer, og at kunne håndtere det, der bliver levende i dig, mens du coacher. I løbet af dette modul vil du fokusere på at komme i kontakt med din egen kerne og gøre dine ønsker og drømme til virkelighed! Din indsigt i hvordan dit sind fungerer vokser, og din evne til at håndtere besværlige følelser og fjerne uhensigtsmæssige tankegange øges dramatisk. Du ender med en holdbar handlingsplan. Dette modul kan gennemføres som et personligt udviklingsforløb uafhængigt af resten af uddannelsen.

Modul 2 – Metode, roller, samspil, udvikling af nærvær og etik
7-8 dage

Fra og med modul 2 forløber træningen i to parallelle spor.

Den ene er udvikling af din evne til at være til stede, skabe autentiske relationer, parkere dine egne problemer og bevare din integritet (uanset hvad din klient bringer op). Denne evne øges dramatisk under hele Coach-uddannelsen og er afgørende, ikke kun for at skabe en god rapport med din klient, men også fordi coachens personlige begrænsninger ofte begrænser klientens mulighed for udvikling.

Dine menneskelige ressourcer og kompetenser vil i modul 2 blive styrket på følgende områder:

 • Din evne til empati, autentisk kommunikation, fastholdelse og samspil
 • din evne til at ‘nærvære’, undlade at tage ting personligt og vælge din rolle og bevare din integritet uanset omstændigheder.
 • din evne til at aflæse dine klienters kropssprog og lytte efter hensigten bag ordene. 
 • Din forståelse af, hvad der åbner og lukker en kommunikation
 • Din indsigt i dynamikken i, hvordan relationer og identitet dannes
 • Din evne til at håndtere modstand, stress og konflikter, samtidig med at du holder fokus på helheden, processen og det ønskede resultat.
 • Din evne til at være løsningsorienteret, samtidig med at du rummer de personer og problemstillinger, du står overfor.
 • Din evne til at afdække, håndtere og kommunikere ubelejlige sandheder.
 • balancen mellem at være der for dine medmennesker og sørge for dig selv.
 • din forståelse for hvordan konflikter udvikles, og hvordan de kan undgås.

Den anden er at mestre brugen af ​​værktøjerne. Din tekniske værktøjskasse vil blive fyldt med grundlæggende værktøjer til at håndtere stress, fjerne tankemylder, håndtere besværlige følelser, afklare visioner og værdier, gøre drømme til din virkelighed, skabe en holdbar handlingsplan, skabe autentiske relationer, såvel som til at målrette fokus og skabe harmoni mellem kropssprog og budskab.

Modul 3: Visdom, identitet og forvandling
5-6 dage

Dette modul bringer det dybeste aspekt af personligheden i spil i din coaching.  Fokus er på indlevelse og forvandling. Du får en dybere forståelse for hvordan identitet skabes og principperne bag Forvandlingsproceduren. Denne procedure giver en klient mulighed for at opleve deres udfordring fra flere grundlæggende perspektiver, indtil de forbinder sig med bevidsthedsaspektet, hvorfra de frit kan vælge at beholde problemet eller lade det gå. Du og dine medstuderende vil coache hinanden til at transformere problemer, såsom lavt selvværd, mangel, stress, tvetydighed, tvivl, negative følelser, parforhold og sygdom. En fantastisk indre rejse at guide og bevidne! Værktøjerne fra det forrige modul vil blive brugt som understøttende værktøjer i de sessioner, du udfører.

Modul 4: Menneskekundskab
5-6 dage

Den praktiske træning i coaching fortsætter og øger din evne til at coache flydende og stille relevante spørgsmål fra et bredere og dybere perspektiv. Den teoretiske del af dette modul giver en bred baggrundsviden, som giver dig en grundlæggende accept og forståelse for menneskelige processer. Fokus er på etik, sammenhæng mellem krop og sind og fysiske og mentale processer, herunder kropssprog. Derudover præciseres, hvornår du skal henvise til anden kvalificeret behandling.

Modul 5: Klar til at starte din mastercoach karriere
5 dage

Det overordnede tema for modulet er at blive klar til at starte din coach karriere. Modulet starter med en kort skriftlig eksamen for at sikre, at du har forstået de grundlæggende principper, inden du tager den praktiske uddannelse til næste niveau, som er coaching af mennesker, som ikke er fortrolige med AIMA coaching. En praktisk ‘eksamen’, der udføres i et beskyttet miljø med adgang til hjælp forbereder dig til at du trygt kan coache klienter på egen hånd. Du vil coache og blive coachet af dine medstuderende på din personlige karriere, så du efter dette modul har en klar retning i forhold til din karriere, hvor både du og dine fremtidige klienter kan føle jer trygge, når du – under mentor- og supervisions processen – begynder at coache klienter på egen hånd.

Modul 6 – valgfrit: Mentor- og supervisionsforløb for Aima coaches

Ca 80 timer/2 uger via telefon i dit eget tempo

Dette er et valgfrit modul, som udføres i individuelt tempo via telefon- eller onlinemøder med din mentor. Det er for dig, der ønsker støtte til at få din karriere i gang og ønsker at blive certificeret Aima-Coach. I løbet af mentor- og supervisionsprogrammet skal du finde og vejlede ca 20 klienter til det ønskede resultat. Du er velkommen til at opkræve betaling for din coaching, så du kan tjene en indtægt, mens du gennemfører programmet. Efter hver session superviseres du  baseret på evalueringsskemaer fra dig og din klient. Afsæt cirka 80 timer eller to uger, da hver session kan tage op til 4 timer med både forberedelse, klientsession og supervisionssession. Hvis du er ansat, kan mentorprocessen tilpasses din virksomheds specifikke situation og mål. Mentor- og supervisionsprogrammet er valgfrit og prisfastsat, så du kan tjene din investering tilbage, mens du udfører programmet.

Hvad koster uddannelsen?

Enkeltværelse

DKK 29.000 / Euro 3.900 / for hele uddannelsen
Kost og logi er inkluderet

Dobbeltværelse

DKK 26.000 / Euro 3.500 / for hele uddannelsen
Kostog logi er inkluderet

Tilmeld dig venligst ikke modul 6, før du har gennemført modul 1-5.

Pris for Modul 6: 10.000 DKK ≈1350 Euro.

Hvis du ønsker dobbeltværelse, deler du det med en anden deltager. Alle værelser har opholdsområde, skabe, varme og eget badeværelse. På gangen finder du et fælles tekøkken med køleskab og elkedel.

Fuld tilfredshed eller pengene-tilbage-garanti på undervisningsdelen (inkl. resterende kost og logi. Kost og logi, der er forbrugt, kan ikke betales tilbage :-))

Livet i fællesskabet

I løbet af kurset er der mulighed for at dele din kultur på kulturaftener, kulturcaféer og temauger og dyrke forskellige slags sport. Og at slappe helt af i vores fredelige beliggenhed midt i et fredet naturområde!

Hvad mere?

Dagens gang

Dagene er intensive. Undervisning fra 9-11. Frokost ca 12:30. Undervisning fra 14-18.00 med en kort pause.

Aftener og weekender: Valgfrie aktiviteter primært organiseret af studerende/frivillige/beboere.

Alle elever hjælper med madlavning, rengøring, opvask mm – ca 1-2 timer per dag. 

 

Deltagerbevis

Der kan udstedes bevis for deltagelse til dem, der har gennemført modul 1-5 og foretrækker ikke at gennemføre Modul 6 – mentor- og supervisionsprogrammet.

 

Krav for at blive certificeret Aima coach

 • Min. 96 % deltagelse i modul 1-5
 • Bestået skriftlig og mundtlig prøve
 • Gennemført mentor- og supervisionsprogram (Module 6)

 

Andre ting, der kan være vigtige for dig

 • Alle certificerede Aima-coacher er velkomne til at deltage i Aima’s netværk af højt kvalificerede coaches og team- & projektledere, med det formål løbende at udvikle konceptet såvel som os selv.
 • Uddannelsen er tilrettelagt og prissat således, at du allerede under mentor- og supervisionsforløbet kan få et afkast af din investering.