Sundhed, livsglæde og grøn livsstil

I partnerskab med Gaia Education og Landsforeningen af Økosamfund (LØS)
udbyder Avnø højskole
the Ecovillage Design Education

SUNDHED, LIVSGLÆDE OG GRØN LIVSSTIL

En livsændrende oplevelse, som giver dig færdigheder til at leve et sundere, gladere og grønnere liv, opbygge grønne fællesskaber og designe permakulturprojekter

12 uger:
3. september – 24 november 2023
4. januar – 27 marts 2024
5 september – 27 november 2024

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

HVORFOR SUNDHED, LIVSGLÆDE & GRØN LIVSSTIL?

SUNDHED, LIVSGLÆDE OG GRØN LIVSSTIL er en unik mulighed for at øge din forståelse af, hvordan livet fungerer, lære at designe forskellige aspekter af dit liv, såsom dit helbred, dit hjem, din karriere eller dine projekter, et samfund, en have, et økonomisk system eller hvad du har lyst til. 


Du rejser herfra med et PDC (Permakultur Design) certifikat, et EDE (Ecovillage Design Education) certifikat, en forståelse af, hvad der virker for dig og med praktiske færdigheder til at leve et gladere, sundere og mere grønt liv og samtidig være en værdifuld medspiller i samskabelsen af ​​økosamfund, bofællesskaber og andre grønne projekter.

Hvorfor Avnø Højskole?

 • Avnø Højskole tilbyder et internationalt læringsrum i et inspirerende miljø i Avnø Oasis, et økosamfund under opbygning, hvor fokus er på udvikling og læring af hinanden, hvilket giver dig mulighed for at
  • opleve opbygningen af et levefællesskab med alle dets udfordringer og muligheder. En lærerig oplevelse, der ikke er mulig i et etableret fællesskab.
  • være med til at designe og gennemføre grønne projekter.
  • møde mennesker fra hele verden, der søger en højere livskvalitet og ønsker at bidrage til en bedre verden.
 • Vores meget kvalificerede facilitatorer fra økolandsbybevægelsen, øko-building-bevægelsen, permakulturbevægelsen og internationalt anerkendte sundhedsfacilitatorer har en holistisk og dybdegående forståelse af sammenhængen mellem livsvilkår, mad, tankegang, livsstil, krop, sind og sjæl, hvilket støtter dig i at genskabe din naturlige tilstand af sundhed og livsglæde.
 • Ekskursioner til flere danske økosamfund og permakultur projekter indgår i programmet.
 • Der er ingen bedre måde at genskabe forbindelsen til din egen indre natur end at opleve naturen på Avnø.

Hvad kommer du til at lære?

Dette 12 ugers kursus kombinerer praktisk og teoretisk læring på 4 centrale livsområder. Hvert område varer 10-16 dage og kan tages som et selvstændigt kursus

 • Verdenssyn: Explore and Re-create Your Life
  Formål: At opnå en dybere forståelse for hvordan livet fungerer, øge din vitalitet og evne til at mestre dit eget liv.
  Indhold: Sundhed, kroppens opbygnings- og nedbrydningsprocesser, madvalg, livsstilspraksis, kropsbehandling, bevægelse, massage, krop-sind-ånd-forbindelse, tanker, sammenkobling, selvdiagnose, natur, kultur, værktøjer til selvrefleksion, personlig & spirituel udvikling, kunst, permakultur design principper, makrobiotiske principper, epigenetik, integralteori, spiraldynamik, indre omstilling og mere.
 • Socialt: Explore and Co-create Life in Community
  Formål
  : At blive en værdifuld medspiller i fællesskaber.

  Indhold: Sociokrati, (et beslutningsredskab, der uddelegerer magt fremfor at centralisere den) og andre redskaber til skabelse af fællesskaber fra CLIPS programmet, samt konfliktløsning, dragon dreaming og girafsprog (Compassionate communication eller NVC).
 • Økologi: Explore and Co-create Green projects
  Formål: At blive i stand til at leve mere bæredygtigt.
  Indhold: Anvendelse af permakultur design principperne i forhold til dyrkning af mad, økologisk byggeri, grøn energi, håndtering af vand og afløb mm.
 • Økonomi, ejerskab, organisation og grønt iværksætteri: Explore and Co-create Abundance
  Formål: At sam-skabe grønt iværksætteri, socialøkonomiske virksomheder og andre grønne projekter.
  Indhold: Økonomi og penge – hvordan fungerer det. Hvad er grøn økonomi. Design af lokale systemer. Forbindelsen mellem økonomi og økologi. Social økonomiske virksomheder. Ejerskab og organisation. Juridiske og financielle overvejelser. Permakultur etik – omsorg for jorden, menneskene og fair share.

I slutningen af hvert modul, vil du arbejde i gruppe for at skabe et design relateret til det du har lært. Efter alle moduler deltager du i en uges design studio for at skabe et bæredygtigt fællesskab. Alle der gennemfører dette får EDE certifikatet. 

Disse forskellige tilgange er knyttet til formålet med Ecovillage Design Education (EDE): At træne change-makers i at tage føringen i omstillingen af samfundet. I løbet af denne 3 måneder lange EDE får du god tid til at anvende designmetoderne og integrere færdighederne i virkelige scenarier, så du bliver god til at skabe solide designprojekter.

Mellem modulerne vil der være 2-4 dages ekskursioner til forskellige økolandsbyer og grønne projekter til inspiration og tilegnelse af flere praktiske færdigheder.

Form, struktur og læringsrum

Avnø højskole er en integreret del af det spirende økosamfund, Avnø Oasis, som udover skolen vil komme til at bestå af flere andre projekter, herunder: Et bofællesskab, sundhedsrefugium og grønt iværksætteri. Disse helt unikke rammer giver et kreativt læringsmiljø i bevidst og aktiv interaktion med mennesker, der har forpligtet sig til at være en del af løsningen. I løbet af kurset danner kursisterne et eget fællesskab, som i en vis udstrækning vil blive integreret i bofællesskabet.

For at uddybe fællesskabsfølelsen gennem hele forløbet samskaber kursisterne morgenøvelser, aften- og weekendaktiviteter samt planer for rengøring & køkkenservice sammen med frivillige, beboere og personale, hvor det er relevant. Den gennemprøvede metode til selvorganisering, sociokrati, vil sikre, at alle føler sig hørt, og at aktiviteter i perioden stemmer overens med gruppens behov og værdier.

De komplekse spørgsmål omkring SUNDHED, LIVSGLÆDE OG GRØN LIVSSTIL vil blive behandlet ud fra mange forskellige perspektiver, herunder ekspertpræsentationer, dialog, input fra kursister, vidensdeling, udveksling af erfaringer, og erfaringsbaseret læring gennem praktiske øvelser, opgaver, projektdesign og implementering. SDG’erne (Sustainable Development Goals) giver en dybere forståelse af mekanismerne bag centrale aktuelle globale udfordringer og fælles udviklingsmål.

Undervisningen vil foregå på dansk med engelsk oversættelse eller engelsk med dansk oversættelse.


Morgenøvelser

Sport, Do-in, Qi gong, gåture, løbeture, frigørende bevægelser, meditation, Chanting – samskabes ud fra de muligheder, der findes og kursisternes ønsker.  


Morgen og aften samling

Formålet med morgen og aftensamlingen er at skabe fællesskab, håndtere praktiske opgaver og tilpasse kurset til kursisternes ønsker og behov. Morgensamling finder sted hver dag og aftensamling ca 3 gange om ugen. 


Sessioner

Der vil være en formiddagssession og to eftermiddags sessioner af ca 1,5 timers varighed. Nogle sessioner vil være mere teoretiske og andre vil mere praktiske for at lære og udvikle praktiske færdigheder. Under PDC kurset vil der dog være flere sessioner.

Som del af de praktiske sessioner kan du blive involveret i at designe og implementere projekter, der allerede eksisterer i Avnø Oasis. Elever vil i den forbindelse forme grupper sammen med mere erfarne medlemmer af fællesskabet og dedikerede frivillige.

Eksempler på projekter: Skovhave, café, optimering af energi forbrug (vedvarende energi, CO2 negative opvarmning, etc), Avnø Oasis kogebog, grønt kommercielt køkken (design af nyt grønt køkken i Avnø Oasis). Nye projekter opstår og andre ligger i dvale i perioder. Nogle er måske allerede helt eller delvist implementeret, når kurset starter, så denne liste er absolut ikke udtømmende. For at få PDC og EDE certifikat skal din gruppe gennemføre mindst ét design fra start til slut.

Foruden den praktiske gennemføring af projekter kan udbyttet være artikler, korte film, multimedia præsentationer, udstillinger, forestillinger og andre lokale initiativer for at dele indsigter og præstationer.


Aften og Weekend aktiviteter

Aften og weekend aktiviteter planlægges uge for uge i samarbejde mellem elever, frivillige, beboere og lærere, hvor det er hensigtsmæssigt.


Bonus

Kursister på SUNDHED, LIVSGLÆDE OG GRØN LIVSSTIL kurset, som har lyst til at dykke dybere ned i bestemte områder, er velkomne til at deltage i vore korte kurser for halv pris.


Kursusfacilitatorer

Kristiane, assisteret af Olha og Victoria vil være kursets ‘vævere’. En rolle som er ansvarlig for at få det hele til at hænge sammen i en større helhed. Udover at være vævere vil de undervise i forskellige aspekter af kurset.

Rakesh Rootsman Rak vil være hovedfacilitator for PDC kurset. Camilla vil hovedsageligt bidrage med community building (CLIPS). Victoria guider dig til at bruge kunst, fantasi, spontanitet og poesi til at skabe din nye verden. Ross og Ditlev giver os perspektiver på en ny økonomi. Philippe og Alicia bidrager med sundhed og velvære. Bernhard og Rikke bidrager med praktiske workshops om grønt byggeri, keramik, samt up-cycling og syning og Lucia vil skabe forbindelse til den smukke natur på Avnø.

Flere lærere kan blive involverede i nogle hold og andre kan være fraværende ved nogle hold. 

Hvad koster det?

Enkelt værelse

Kr 2400 / per uge
 For hele perioden: 28.800 Kr

2 personers værelse

Kr 1900 / uge
For hele perioden: 22.800 Kr

Er du i en sårbar livssituation?

Fortæl os hvad du har råd til / 12 uger

Der kan forekomme yderligere udgifter til ekskursioner og materialer i nogle fag og aktiviteter / projekter.

Transport til og fra stationen, privat brug af bil, snacks købt i butikken mm er private omkostninger, som du selv er ansvarlig for.

Depositum: 4000 DKK / 500 € betales så snart du er optaget på kurset for at sikre din plads. Det vil blive betalt tilbage, når kurset er forbi, dine nøgler er afleveret, dine forpligtelser er opfyldt og du har efterladt dit værelse i ren og pæn stand til næste person.

LIVET I AVNØ OASIS

I løbet af kurset får du chancen for at dele din kultur ved kulturelle aftener. Det vil være muligt at invitere lokalsamfundet til disse arrangementer.

Forventet resultat

 • Du vil få et EDE-certifikat og et PDC-certifikat og vide, hvordan du designer et økosamfund og andre grønne projekter. Du vil have en masse praktisk erfaring, da dette er et 3 måneders program, hvor de fleste kun er 4 ugers programmer.

 • Du vil vide, hvordan du passer på dig selv og forebygger stress og udbrændthed.


 • Du får nogle praktiske værktøjer til selvrefleksion.

 • Du bliver mere bevidst om, hvad der virkelig er vigtigt for dig, og du kan tage ansvaret over dit liv på et helt andet niveau.


 • Du vil have et netværk af venner og kolleger fra forskellige hjørner af verden.

 • Din evne til at skabe autentiske relationer til andre, lytte, stå op for dig selv og udtrykke dig selv vil blive væsentligt forbedret.

 • Du vil være bedre til at håndtere stærke (negative eller positive) følelser i dig selv og andre.

 • Du vil føle en dybere forbindelse til dig selv og naturen og være mere bevidst om hvordan alt hænger sammen, f.eks. sind, krop, relationer, kultur, mad, klimaforandringer, det økonomiske system, social (u)retfærdighed mm.

Hvordan opstod kurset: Sundhed, Livsglæde og Grøn Livsstil

Kristiane Ravn Frost

Inspireret af Ecovillage Design Education og Camilla Nielsen Engslyst udviklede Kristiane kurset SUNDHED, LIVSGLÆDE OG GRØN LIVSSTIL i foråret 2022 med intentionen om at skabe et omfattende 12 ugers program, der ville give folk færdigheder til at tage godt vare på sig selv og samtidig gå ud og starte grønne projekter på egen hånd.

Kurset er således en samling af den viden, du normalt ville få ved at deltage i et PDC (Permakultur Design Certificate Course) og et EDE (Ecovillage Design Education) kombineret med Kristianes tilgang til sundhed og personlig transformation.