Social & Vegansk Permakultur Design Kursus – PDC 2023, 6-22 Oktober

Social & Vegansk Permakultur Design Kursus – PDC 2023, 6-22 Oktober

800 kr.9.600 kr.

Dette kursus dykker dybt ned i, hvordan vi kan bruge permakultur til at skabe givende og gavnlige relationer mellem mennesker, samfund og deres omgivelser, herunder hvordan man dyrker mad, bygger huse og opbygger økonomi, samtidig med at naturen regnereres. Alle, der gennemfører kurset, modtager et PDC-certifikat.

Sprog: Engelsk med dansk oversættelse, hvor det ønskes.

Dette kursus kan tages som et selvstændigt kursus eller som en del af 12-ugers kurset, Sundhed, Livsglæde og Grøn Livsstil. Der vil blive lagt særlig vægt på at skabe et midlertidigt fællesskab i løbet af kurset. Vi bruger sociale permakultur værktøjer, især sociokrati, til at sikre, at deltagernes behov bliver opfyldt, så vi alle kan nyde at leve sammen i et venligt, understøttende læringsmiljø.

Program:

Datoer markeret med * er åbne kurser for personer, der ikke kan deltage i hele kurset.

 • Lør 7. oktober: Om at arbejde sammen (Sociokrati)*
 • Søn 8. oktober: Grundprincipper i permakultur*
 • Man 9. oktober: Vandforvaltning + kortlægning*
 • Tirs 10. oktober: Jordforbedring*
 • Ons 11. oktober: Opfyldelse af planters behov*
 • Torsdag 12. oktober: Fridag (ekskursion?)
 • Fre 13. oktober: At sætte det hele sammen til et design
 • Lør 14. oktober: Skovhaver*
 • Søn 15. oktober: Lavt CO2 aftryk /At leve Off grid + Urbansk permakultur*
 • Man 16. oktober: Skabelse af et etisk livsgrundlag* (halv dag)
 • Tirs 17. oktober: Fridag (ekskursion?)
 • Onsdag 18. oktober: Strukturer (Økobyggeri)*
 • Tors 19. oktober: Design
 • Fre 20. oktober: Design
 • Lør 21. oktober: Præsentation af design
 • Søn 22. oktober: Næste skridt

Ankomst: Mellem kl. 16 og 18 den 6. oktober

Sidste undervisningssession slutter klokken 16, den 22. oktober

Hvad er social og vegansk permakultur?

Permakultur er et design system til at skabe velstand på alle livets områder. Permakultur lærer os at bygge naturlige hjem, at dyrke vores egen mad, at genoprette svækkede landskaber og økosystemer, at opsamle regnvand, at bygge fællesskaber, at håndtere affald og meget mere.

Ordet ‘permakultur’ kommer fra ‘permanent landbrug’ og har efterhånden udviklet sig til ‘permanent kultur’ – det handler om at leve let på kloden og sørge for, at vi kan leve i harmoni med naturen samtidig med at vi muliggør menneskelige aktiviteter i fremtidige generationer.

Permakultur er et stringent og systematisk sæt værktøjer, økologiske principper og metoder, understøttet af etiske principper, som hjælper os med at designe og skabe denne permanenthedskultur. Et system, der giver os mulighed for at designe, hvordan vi samtidig tilgodeser både vores, planetens og alle dens skabningers behov uden at udnytte eller fratage andre mennesker eller skabninger mulighed for opfyldelse af deres behov.

Det ultimative mål er at skabe systemer, der skaber livsgrundlag for alle mennesker, skabninger og moder jord, uden udnyttelse af mennesker, dyr eller jordens ikke-vedvarende ressourcer.

Designprincipperne for permakultur kan anvendes til at designe indre fred, skabe integrerede og støttende fællesskaber, bygge eller ombygge huse til at blive mere energieffektive, skabe grønne virksomheder og levebrød, samt til at skabe udbytterige dyrkningsområder for fødevarer, der kræver minimal vedligeholdelse .

Hvad er sociokrati?

Sociokrati er en styrings- og beslutningsmetode, som er baseret på og tilskynder til ligeværdighed, gennemsigtighed og effektivitet i en organisation. Det tilskynder til samskabelse, minimerer lange møder og hjælper alle i et fællesskab til at deltage i de beslutninger, der påvirker dem. Sociokrati sikrer, at alles stemme bliver hørt, og at både vores individuelle og kollektive behov bliver opfyldt.

Under PDC-kurset vil vi dagligt omsætte sociokrati i praksis. Den første hele dag af kurset fastlægger vi, hvad hver person ønsker af kurset, hvorfra vi udleder en fælles vision. Derefter skaber vi en mission og sigter på, hvordan vi opnår vores vision. Vi indlejrer derefter en feedbackmekanisme for at kontrollere, om vi opfylder disse mål, så vi kan fortsætte med at justere vores samarbejde hver dag.

Kursusindhold

Kurset vil fra dag ét omsætte social permakultur i praksis. Den første hele dag på kurset udforsker og fastlægger vi i fællesskab med hver enkelt elev, hvad de ønsker at få ud af kurset. Herudfra udledes en fælles vision. Derefter skaber vi en mission og peger på, hvordan vi opnår vores vision. Vi indlejrer derefter en feedbackmekanisme for at kontrollere, om vi opfylder disse mål, så vi dagligt kan justere vores samarbejde. Vi vil lære sociokrati for at skabe et fællesskab og praktisk udforske, hvordan vi kan sikre opfyldelse af alles behov og at alle trygt kan udtrykke sig uden konflikter. Efter at have fundet vores indre balance og balancen i vores nyskabte fællesskab, fortsætter vi med at udforske det traditionelle permakultur-pensum, herunder miljøvenlig dyrkning; jordforbedring; vandforvaltning; økologisk byggeri; alternativ økonomi og livsgrundlag mv.

Efter at have udforsket det teoretiske aspekt af permakulturens etik, principper og tilgang til udfordringer, levendegøres teorien med dybdegående designarbejde og praktisk arbejde.

Der lægges stor vægt på at lære de mønstre og begreber, der anvendes i permakultur, så du kan anvende dem på alle aspekter af dit liv, efter at kurset er afsluttet. Derfor vil det praktiske være en måde at styrke kursets teori og designarbejde.

Hvor og når det er relevant, vil vi besøge nærliggende intentionelle fællesskaber og andre projekter, der integrerer permakultur i deres design (med forbehold for samtykke fra eleverne).

Pensum vil dække følgende områder

 • Principper for naturlige systemer
 • Bæredygtige designmetoder
 • Mønstre i naturen
 • Aflæsning af jorden og forståelse af naturlige processer
 • Teknikker til høst af vand
 • Designprincipper for bæredygtige menneskelige bosættelser
 • Genbrug af gråt vand
 • Naturlige bygningsdesign strategier
 • Madskove, Planteforeninger, Haver til Selvforsyning
 • Energibesparende teknologier
 • Bymiljø Permakultur
 • Vildtforvaltning og biologisk skadedyrsbekæmpelse
 • Fællesskabsaktivisme
 • Usynlige strukturer: Mennesker, Fællesskab, Økonomi, Øko-samfund
 • Sociokrati; Eventuelt Dragedrømmende og eller Seks tænkehatte
 • Fællesskab støttet landbrug
 • I slutningen af kurset engagerer eleverne sig i et gruppe designprojekt.

Pensum vil ikke dække dyrehold, da Rakesh er veganer og ikke underviser i det, han ikke ved.

Lærere

Hovedinstruktør

Rakesh Rootsman Rak – En erfaren Permakultur-designlærer, skovhavespecialist, yogalærer, homøopat og reggae DJ. Rakesh har designet og undervist permakultur til enkeltpersoner og lokalsamfund siden 2009 og har undervist i hundredvis af permakultur, skovhave, og økosamfundsrelaterede kurser. Hans design portefølje spænder fra gårdskala skovhave og permakulturdesign til urbane haver, private gårde og baghaver samt design af cooperative virksomheder, byvandsopbevaringssystemer og endda computersoftware og dokumentationssystemer.

Rakesh brænder også for at dele sin rejse for uafhængighed (at lære at lave alle de ting, du har brug for til dig selv i stedet for at stole på, at systemet sørger for dig). Dette inkluderer øko-arkitektur (lavenergihuse); opsamling og lagring af energi (elektricitet, varme, belysning osv.); brændstofeffektive varmesystemer (raketovne og komfurer); vandopsamling, -rensning- og -genindvindingssystemer, naturlig biavl osv.

Han er en af ​​grundlæggerne af Children in Permaculture-projektet og Youth in Permaculture-projektet samt læringsfællesskabet Roots n Permaculture learning community, som er et netværk af mennesker, der har studeret med Rakesh, og som gerne vil fortsætte med at lære af hinanden uden omkostninger. Så vær forberedt på at gå ud ad inspirerende tangenter af og til.

Læs udtalelser og feedback fra tidligere kurser.

Assisterende instruktør

Helena Marchenko – Landmåler og matrikelingeniør. Permakultur designer. Underviser i permakultur. Medlem af bestyrelsen for foreningen “Permakultur i Ukraine”. Før krigen leder af Permakulturkonsulent teamet i Ukraine. Siden 2016 har hun udsmykket jorden med smarte og bæredygtige haver, der passes af naturen selv. Hendes største hobby er at dyrke træer fra frø.

Kursusstruktur

Den første aften vil vi lære hinanden at kende. Der vil være 14 hele dage med undervisning og to hele dage, hvor du har fri eller er på udflugt. På de frie dage og aftener kan gruppen arrangere permakultur relevante aktiviteter såsom komplementære emner, film, praktisk arbejde eller hvad netop denne gruppe er inspireret af. 

Organisation af madlavning og kvalitet

For at skabe en dybere følelse af fællesskab vil alle gennem hele forløbet deltage i praktiske gøremål som madlavning, opvask og rengøring.

Avnø Højskole støtter en sund og stimulansfri kultur. Der serveres derfor ikke sukker og kaffe. Størstedelen af ​​maden består af uraffinerede økologiske råvarer, såsom korn, bønner, frø og grøntsager, suppleret med mindre mængder frugt, nødder, tang, (eventuelt fisk og æg), urteteer og kornkaffe, alt sammen tilberedt efter makrobiotiske principper. De har en lille butik, hvor du kan købe sunde snacks.

Ekskursioner og andre omkostninger

Der vil være en liste over potentielle steder, vi kan besøge. Nogle vil være gratis, andre koster. Under alle omstændigheder er der transportudgifter. Vi vil bruge sociokratisk beslutningstagning til at beslutte, hvilke steder der er optimale til dette kursus, og hvordan vi dækker omkostningerne. Deltagelse i ekskursioner er valgfrit. Udgifter vil være 100-1000 DKK.

Sprog

Al undervisning vil foregå på engelsk med dansk oversættelse ved behov. Som en del af vores fællesskabskultur vil vi skabe en proces, som sikrer, at ord eller sætninger, du ikke forstår, bliver behandlet med det samme.

Som hjælp til forberedelse opfordres du til at bruge denne liste over permakultur, skov have, sociokrati og plantenavne, der er blevet oversat til mange sprog.

Akkreditering

Dette kursus overholder Permaculture Association Britains akkrediteringskriterier for Permakultur Design kurser (PDC’er). Men på grund af omkostningerne ved certificeringen og for at gøre kurset tilgængeligt  konkluderede vi efter at have rådført os med Permaculture Association Britain (PAB) at det ville være godt at give deltagere valget mellem at blive akkrediteret via Permaculture Association Britain (20 € for certifikatet og yderligere administration) eller af Roots n Permaculture Collective School (gratis). Roots n Permaculture Collective School-certifikatet giver dig samme rettigheder som certifikatet fra PAB. Med andre ord kan du med dette certifikat stadig undervise i introkurser (efter mindst 1 års praksis eller efter at have taget permakulturprinciperne i brug), og det kan også bruges i forbindelse med at tage permakultur diplom (overalt i verden). Den eneste forskel mellem de to er, at PAB-certifikatet hjælper med at betale studiekoordinatoren for PAB med at udvikle og vedligeholde deres høje standardpensum.

Nærmere information

Kursus og indhold, kontakt venligst Rakesh:

Facebook: https://www.facebook.com/rootsmanrak

E-mail: rakeshaji@gmail.com

Overnatning, kørselsvejledning mv

Avnø Højskole +45 45571500

Facebook: https://www.facebook.com/avnoeoasis

E-mail: hojskole@avno-oasis.dk

Vælg kursus

Enkeltdag, Hel PDC, Weekend

Vælg værelse

2 personers værelse, Enkelt værelse, Sover hjemme, i telt, campingvogn eller lignende