Sociokrati, samskabelse og facilitatortræning

Sociokrati, samskabelse og facilitatortræning

2.600 kr.5.200 kr.

En weekend eller uge i perioden 3-8 marts

Sociokrati hjælper teams, arbejdsgrupper og fællesskaber til at samarbejde på en måde som folk oplever som sund, styrkende og produktiv. Det bringer gruppens kollektive intelligens i spil og sikrer at alle perspektiver bliver hørt. Alligevel er beslutningsprocessen hurtig, for metoden forhindrer elegant lange trættende debatter mellem modsatrettede synspunkter. Med træning øges synergi og samarbejde, hvorved produktiviteten stiger. Læs mere nedenunder. 

Dette kursus er for ledere, facilitatorer, teams, fællesskaber og andre, der ønsker, at deres samarbejde bliver drevet af inspiration og engagement frem for forpligtelse. Sociokrati kaldes også for “Dynamic governance”, fordi organisationsstrukturen er fleksibel og ændrer sig alt efter organisationens behov. Strukturen er altså underordnet indhold og retning, frem for at den kommer til at styre indhold og retning, som det så ofte sker.

Kurset giver dig et fuldt overblik over sociokrati, hvordan det hænger sammen med forskellige ledelsesstile og træner dig i de funktioner, der skal til for at implementere det i dit team. Tankestorm, en enkel, men gennemprøvet metode til at skabe synergi, fælles fodslag og engagement i et team tilføjer en ekstra dimension, som effektiviserer beslutningsprocessen yderligere. 

Deltag i weekenden for at lære det grundlæggende. Deltag i hele kurset for at få dybdegående træning.

I løbet af kurset vil du opnå 

 • en grundlæggende forståelse af, hvad sociokrati er, hvordan det implementeres og hvilke fordele og udfordringer, det giver at implementere det i jeres organisation.
 • blive trænet i cirklens grundlæggende roller (cirkel ≈ team/arbejdsgruppe).
 • få grunduddannelse i sociokratisk facilitering
 • lære at fokusere energien i en gruppe, når du er i rollen som leder eller facilitator.
 • lære hvordan du skifter rolle, så det er tydeligt, hvornår du giver dit personlige bidrag til en situation, og hvornår du er leder/facilitator.
 • lære, hvordan du håndterer modstand hos dig selv eller andre, så det ikke blokerer produktiviteten.

Teams, arbejdsgrupper og fællesskaber, der deltager, vil desuden have mulighed for at implementere sociokrati i deres gruppe under forløbet.    

Indhold:

Dag 1 (aften): Ankomst – middag – lære hinanden at kende – Introduktion til programmet

Dag 2:
 • Hvad er sociokrati og hvordan adskiller en sociokratisk organisation sig fra andre typer organisationer.
 • Vision, mission, mål
  • Introduktion til Tankestorms metoden.
  • At skabe en vision for dette kursus: Hvor vil vi være, når kurset er slut? Hvad vil vi gerne vide? Hvad vil vi mestre?
 • Opsætning af passende cirkler i din organisation
  • Kursusdeltagerne inddeles i cirkler. (Fællesskaber, organisationer, arbejdsgrupper, der deltager har deres egne kredse – resten får en cirkel i løbet af forløbet)
 • Hvad kræves der for at oprette en sociokratisk organisation.
  • Hvert medlem af kredsen giver samtykke til
   • brug af sociokratisk beslutningsprocess i løbet af kurset.
   • de andre medlemmer i kredsen
 • Diskussion af forskellige typer af ledelse og hvordan de kan bruges i sociokrati.
 • Roller i sociokrati
 • Sociokratiske valg
 • Sociokratisk beslutningstagning
Dag 3:
 • Sociokratisk beslutningstagning trænes i cirklerne
  • Hver cirkel beslutter, hvordan de vil bidrage til visionen – deres mål 
  • Hver cirkel laver en plan for, hvordan de skal nå deres mål
 • Koordinationscirklen
  • Funktion
  • Typisk mødeindhold
  • Møde afholdes (fishbowl stil) 
 • Sociokratisk evaluering
 • Weekend deltagere evaluerer. Øvrige deltagere fortsætter arbejdet i cirklerne frem mod målet.
Dag 4 & 5: 
 • Træning af cirklens roller, mens der arbejdes på at nå målet. Koordinationscirklen mødes midtvejs eller ved behov. 
  • Facilitator træning
  • Leder træning
  • Administrator træning
  • Repræsentant træning
Dag 6:
 • Koordinationscirkel møde med fremlæggelse af resultater
 • Håndtering af de udfordringer der er ved at oprette en sociokratisk organisation i et land, hvor de juridiske strukturer er baseret på flertalsbeslutninger.
 • Evaluering af, hvordan hver person forvaltede deres rolle
 • Evaluering af kurset

Om læreren

Kristiane Ravn Frost har arbejdet med team- og projektudvikling i 2 årtier.Hun blev uddannet i sociokrati af Sociocracy For All i foråret 2017, hvorefter hun var med til at udvikle deres facilitatoruddannelse. Som medlem af governance-gruppen i Gen-Europe, i bestyrelsen for LØS (Landsforeningen for økosamfund) og som stiftende medlem af Avnø Oasis Ecovillage har hun spillet en nøglerolle i implementeringen af sociokrati. Hun er kendt som en fremragende sociokrati-lærer og facilitator.

Praktiske informationer

Ankomst: Fredag ​​mellem kl. 16 og 19 (middag kl. 18)
Undervisningen slutter onsdag før kl 18
Afrejse: Senest kl. 10 torsdag morgen

Vi ser frem imod at byde dig velkommen til “Sociokrati, samskabelse, facilitator- og ledertræning”

Andre kursustilbud

Vælg værelse

2 personersværelse, Enkeltværelse

Vælg weekend eller uge kursus

Weekend-kursus 3-5 marts, Uge-kursus: 3-8 marts, Forespørg om flere datoer