Projektforløb

PROJEKT FORLØB

Projektforløbene på Avnø er fleksibelt opbygget, så du selv har indflydelse på længden og indholdet af dit ophold. Et projektforløb starter med et kort kursus, der efterfølges af et valgfrit antal projektuger. Projektugerne består af projektarbejde i grupper og deltagelse i valgfag.

 • Du kan designe dit eget projektforløb eller vælge et af de projektforløb, vi har designet.
 • Et projekt kan være meget personligt (karriere, sundhed, hus, have), et samfundsprojekt eller design af en grøn virksomhed eller et økosamfund. Du får støtte til at vælge et passende projekt til dig.
 • Hver projektgruppe designer, implementerer og præsenterer et eller flere projekter med støtte fra deres mentor, enten på skolen eller andre steder
 • Alle, der har deltaget i projektforløb på Avnø højskole, vil modtage invitationer til opfølgende weekender, hvor den videre udvikling af projekterne præsenteres og evalueres.

Kalender 2021

Jule og nytårsprogram kommer snart

Valgfag

Skolens valgfag udvikles løbende i samarbejde mellem elever og lærere. De kan tage form af intensive temadage eller ugentlige / daglige klasser / aktiviteter. Valgfag er livsberigende, almendannende og udvikler dine samfundsfærdigheder og / eller dine praktiske færdigheder. 

Kreativt værksted

Beskrivelse

Der tages udgangspunkt i lyst og nysgerrighed over for, materialer i teknikker.

Der er tale om et kreativt værksted, hvor der efter aftale kan arbejdes med forskellige teknikker, og materialer. Både den lækre dyre maling, men hvor der også genbrugen af sidste års julegavepapir eller dine gamle gardiner. Der tages udgangspunkt kursisternes lyst til at lære og udforske materialer og processer.

Der bliver lagt et program for månedens tema, fx perspektivtegning, sampling, selvportræt, mandala … så bliver der arbejdet med temaet ud fra forskellige vinkler og med forskellige materialer.

Der er plads til at vi i fællesskab kan eksperimentere. Underviseren ved ikke det hele, men er også med på at udforske og lærer nyt.

Så har du lyst til at afprøve forskellige materialer og teknikker? Finde ud af om det er noget for dig at lave æsker af genbrugsmaterialer, flette kurve af papir, male ”smølfehuse” på sten, eller noget helt andet så er der her mulighed for at afprøve sin kreativitet og måske finde frem til noget du brænder for.

Underviser: Gitte Hansen

Her er plads til både langtidskursister og ”aftenskoledeltagere”

 

Lærer

Gitte Hansen

books shelf

Bogklub

Beskrivelse

Vi mødes og deler perspektiver omkring et kapitel af en bog/podcast/video. Elever er velkomne til at foreslå bøger.

Tovholder vælges.

Chi Gong og Tai-Chi

Beskrivelse

CHI GONG

Er at få en god og blid start på dagen,

Chi gong er en gammel kinesisk ”videnskab” – en måde at arbejde med sin chi, og holde den levende/i et sundt flow.

Chi gong kan mere nutidigt og vesterlandsk beskrives som en blid motionsform ”bevægelsesmeditation”.

En meget langsom motion, som styrker og afslapper krop og sind. Qi Gong er for alle. Bevægelserne er så rolige og nænsomme, at alle kan være med og hvis man har skavanker, kan øvelserne justeres så de passer til den enkelte. Den er ligeledes formidabel til genoptræning, både fysisk og mentalt.

Chi – energi/livskraft
Gong – ”den dedikerede tid jeg bruger på arbejdet med min chi”

Der findes mange forskellige typer for chi gong
Hos mig underviser i følgende:


Medicinsk Chi gong
Denne lille chigongserie kaldet ”Medicinsk Chi Gong” er let at lære og udføre.

Tai-Chi 18 chi gong
En lidt længere chigongserie med 18 figurer.

Det du tager med dig fra undervisningen, er en udvidet bevidsthed og forhåbentlig lysten til at praktisere chi gong, selv efter endt kursusforløb

Chi gong har fokus på: Åndedræt, bevægelse, visualisering, energi.

Åndedrættet beroliger nervesystemet og dæmper stressresponsen i kroppen.

Bevægelsen og åndedrættet aktiverer chi og afspænder kroppen for at skabe flow af Qi.

Visualiseringen, De enkelte øvelser har navne som hjælper til at skabe visualiseringen, hjælper med at skabe ro, at opnå den meditative del af chi gong.

Energien bevæger sig derhen, hvor vores fokus er. Derfor har vi bevidst fokus på visualisering og bevægelse og hensigten med øvelsen. Det fremmer den gavnlige effekt, som Qigongøvelsen giver.

Gitte Hansen, Kirsten M. Andersen

Kor og fællessang

Beskrivelse

Dette emne kan være til torsdag aften 19 – 21 og lokale er velkomne til at deltage

Kor / fælles sang
At synge sammen får hjerterne til at slå i takt, det er derfor fællessang giver denne kendte fællesskabsfølelse. Der flyttes fra et jeg-fokus til et vi-fokus.

Undervisningen:
Med kropslige og musikalske øvelser varmer vi op i stemme og krop. Der skal være plads til at lege. Til at skøre ideer og påhit.
Repertoiret kommer til at bestå at lettere flerstemmige sange (udgangspunktet er det tostemmige)
Der bliver primært sunget på dansk men udenlandske sange kan også indgå
Princippet er at det er nemt, og alle kan være med.

Gevinsten ved at deltage
Skulle gerne glædes ved at synge i et fællesskab. Der er også mange andre fordele ved at synge. På et fysisk niveau hjælper sang på både vejrtrækning og blodcirkulation. Og på et mentalt plan, har sangen en afstressende effekt

Gitte Hansen

Mennesket og naturen

Beskrivelse

Kurset indeholder:

 • En idéhistorisk gennemgang af natursynet i udvalgte historiske epoker
 • En fælles refleksion over konsekvenserne af de forskellige syn på mennesket og naturen
 • Undringsøvelser og filosofisk dialog   
 • Inspiration, råd, vejledning og støtte i forhold til det afsluttende æstetiske projekt, “Naturen kalder”, der skal udarbejdes af de studerende – enten individuelt eller i små grupper

Er mennesket i naturen eller er mennesket over naturen? Er naturen skabt af Gud og derved hellig og ukrænkelig? Eller er naturen som del af det jordiske noget vi bør vende os imod og i stedet koncentrere os om det hinsides? Er naturen farlig; en fristelse, et blændværk? Er naturen et kaos der skal bekæmpes? Eller er naturen guddommelig? Er naturen uforståelig? Hvad er naturbeherskelse? Hvornår begyndte den systematiske naturbeherskelse? Og hvad ligger til grund for ønsket om total beherskelse? Er det frygt, uvidenhed eller grådighed der har bragt os til det kritiske punkt vi er i dag? Og sidst, men ikke mindst, hvordan skal vi fremover forstå og forholde os til naturen? Hvordan kan vi leve vores liv på en mere bæredygtig måde?

Disse mange spørgsmål er omdrejningspunktet for undervisningsforløbet ’Mennesket og naturen’, som ud over en række spændende tekster med dertil knyttede oplæg fra undervisers side – og med rig mulighed for aktiv deltagelse fra de studerende side – også vil byde på korte undringsøvelser og et afsluttende æstetisk formidlingsprojekt ’Naturen kalder’ der har et tiltænkt fokus på det den gamle græske filosof Aristoteles kaldte for ’en beundrende undren over verdens skønhed’.

Projektet ’Naturen kalder’ er tænkt som en kort video (enten individuelt eller i små grupper) der ved hjælp af diverse æstetiske virkemidler vil kredse om naturen som forunderlig, smuk og gådefuld. Vi vil forsøge at vende det i samtiden meget omtalte fænomen FOMO (fear of missing out) på hovedet, så det ikke er frygten for ikke at være med hvor der sker, fx hvad fede fester og Instagram angår, men i stedet spørge, om der kunne være noget andet – og måske endda noget endnu vigtigere – vi går glip af hvis vi konstant er ’med hvor det sker’ både virtuelt og fysisk. Målet er at få beskueren til at stoppe op og se ’med beundrende undren’ på den smukke og gådefulde verden vi lever i.

De studerendes videoer ’Naturen kalder’ vil afslutningsvis blive vist for alle på højskolen og efterfølgende – hvis muligt – blive udstillet i det nye Teaterhus i Vordingborg.

Litteraturliste:

 • Max Horkheimer og Theodor W. Adorno ’Oplysningens dialektik’ (kort uddrag)
 • Charles Taylor ’Vi må genskabe troen på at kunne gøre en forskel’
 • Biblen: Det gamle Testamente, Genesis, skabelsen
 • Augustin ’Bekendelser’ (kort uddrag)
 • Jean-Jaques Rousseau ’Bekendelser’ (kort uddrag)
 • Henry David Thoreau ’Walden’ (kort uddrag)
 • Ralph Waldo Emerson ’Naturen og andre essays’
 • HC Andersen ’Klokken’
 • N. F. S. Grundtvig
 • K. E. Løgstrup ’Natur og historie’ og ’Menneskeliv’ (uddrag fra Svend Andersens Løgstrup-bog)
 • Sartre ’Mennesket skaber sig selv’ (Eksistens og ansvar)
 • Finn Skårerud ’Vi længes efter fortællinger der rækker ud over os selv’
 • Ole Jensen ’Det skabte’
 • Hans Fink ’Eftertankens naturbegreb’

Lone Viemose

sociocracy-poster

Sociokratisk beslutningstagning

Beskrivelse

 • Introduktion til sociokrati
 • Sociokratiske valgprocedurer og grundlæggende roller i en sociokratisk organisation.
 • Sociokratisk beslutningstagning.
 • Opbygning af  en sociokratisk organisation.
 • Sociokratiske evalueringer.

Kristiane Ravn Frost

Compassionate Communication (Girafsprog)

Beskrivelse

Compassionate communication (Giraf sprog) er udviklet af Marshall Rosenberg. Hver af disse 9 sessioner forbedredes ved at du lytter til ca 1 times træningsvideo undervist af mesteren selv. I løbet af sessionen vil vi dele hvad vi har lært og tale om hvor i livet dette kan bruges of hvilken forskel det ville have gjort i små hverdagssituationer, som vi oplever i vort fællesskab.

Tovholder vælges.

Historiefortælling som vej til en bedre selvforståelse

Beskrivelse

Formålet med dette fag er at sætte dig i stand til at forstå betydningen af historiefortælling og hvordan man forbereder og leverer historier til et internationalt publikum. Du vil lære – og træne dig i at fortælle smukke historier ved hjælp af forskellige færdigheder og teknikker, herunder dit kropssprog, stemme, tone, at fokusere din energi ind i din stemme og din stemme ind i din energi.

Der bygges på historiefortælling baseret på din egen livshistorie, hvordan du former og leverer den, hvad du skal fokusere på, hvad der kommer først, i midten og i konklusionen. Du lærer at bruge drama til at styrke din historie for at fange dit publikums opmærksomhed og holde dem fokuseret på din fortælling.

Undervisningsmetoder omfatter:

 • Korte foredrag om udvalgte aspekter af historiefortælling med særligt fokus på hvorfor, hvordan og hvad historiefortælling handler om
 • Drama, herunder gruppeøvelser, individuelle øvelser, improvisationer osv
 • Brug af kropssprog og andre ikke-verbale instrumenter til mundtlig kommunikation.
 • Sang, fællessang, lettere flerstemmig cirkelsang. Der fokuseres på at synge sammen og skabe fælles rytme for at etablere fællesskabsfølelsen.
 • Aktiv lytning og at blive aktivt lyttet til er en menneskerettighed i forhold til kommunikation.

Du kan forvente følgende resultater

 • At vide hvad der skal med i din historie, hvordan du fortæller den, og hvordan du fanger opmærksomheden fra publikum og fastholder den.
 • Øget selvtillid i forbindelse med at tale offentligt.
 • Bedre forståelse for og evne til at bruge dit kropssprog til at forbedre din historiefortælling.
 • Større evne til at undersøge, strukturere, designe og levere en historie, så den er tilpasset det aktuelle publikum og den aktuelle situation.
 • Dybere forståelse for den vitale betydning af at kunne lytte og andre kerneværdier ved kommunikation.
 • At være et aktivt lyttende publikum og give empati til talerne
 • (Forbedret evne til at tale og forstå engelsk.)

Klassestrukturen og det primære sprog afhænger af antallet og niveauet af deltagere.

Gitte Hansen

Livsplanlægning og karriere

Beskrivelse

Du vil få indblik i og høre om:

 • Den Danske Model (Om det Danske Arbejdsmarked)
 • Job- og karriereplanlægning (Virke- og livsplanlægning)
 • At leve på trods (Hvordan man lever godt, trods kronisk sygdom)
 • At leve med færre bekymringer (Hvordan møder jeg modgang)
 • Privatøkonomi (Budget for Dummies). Virksomhedsøkonomi (Brug en revisor)
 • De emner, som vi sammen finder ud af er interessante for os

 

Du vil få metoder og inspiration til at komme videre med dine ønsker og mål, og takle dine udfordringer:

 • ”Kend dig selv” og Måske skal du ”rydde op”?
 • Hvordan får man gevinst i ”Livets bankospil”?
 • Målsætning og Virksomhedsplan
 • Risikovurdering og Krisehåndtering
 • Cost / Benefit
 • ”Ingenting er rigtigst, og alt er muligt”

 

Hvordan foregår det?

Foredrag eller Workshops med udgangspunkt i fortællinger fra et langt liv, oplæg om aktuelle emner, eller om deltagernes ønskede temaer.

Metode: Empowerment

Lene Ezzaaf

IMG-20210421-WA0020

Dyrk din mad

Beskrivelse

Her har du mulighed for at deltage i dyrkning af grøntsager og krydderurter og undervejs lære mere om, hvordan du med en minimal indsats får et  maksimalt udbytte ud af et stykke jord.

Kristiane Ravn Frost m.fl

Samtalesalon

Beskrivelse

Samtalesalon er en struktureret måde at tale sammen på. Du bliver guidet igennem en række samtaler af skiftende varighed, med en række forskellige mennesker, helst nogen som du ikke kender.

Der er et overordnet tema, og de indledende spørgsmål er givet. Vi springer almindelighederne over, og hopper ud dagens tema.

 

Der er så meget læring i mødet mellem mennesker og i Samtalesalonen skal du blot læne dig tilbage og deltage i de samtaler du guides ind i, lytte og bidrage. Samtalesalonens væsen giver berigende møder og røde kinder.

 

De 5 samtalesalon principper.

 1. Uforstyrret samtaletid
  De gode samtaler er målet i sig selv. Det bliver mellem jer, hvad I snakker om. Ingen forstyrrende mobiltelefoner – kun andre samtalelystne gæster.
 2. Møder med mennesker, der ikke ligner én selv
  Lysten til at lytte og få indblik i, hvordan og hvorfor andre tænker og lever som de gør. Og modet til at blive udfordret på sine egne holdninger.
 3. Faste rammer
  Værter og spørgsmål, der sikrer, at alle finder nogen tale med – og hurtigt kommer i gang med at tale om noget interessant.
 4. Alle snakker med og snakker sammen
  Ingen passive tilhørere, kværulanter eller kedelige foredrag — kun nysgerrige samtalepartnere.
 5. Alle mennesker er spændende samtalepartnere
  Troen på, at vi hver især har en masse at sige om livets og samfundets store emner. Og at Samtalesalonerne er en god måde at øve sig i at ytre sig.

Pernille Jespersen

Sophieandmeinthekitchen

Grøn madlavning

Beskrivelse

Ud over at deltage i det korte kursus Aktiver dine selvhelbredende kræfter, hvor du lærer principperne for grøn madlavning, har du mulighed for at uddanne dig til grøn kok eller bare blive bedre til at lave grøn mad. Følg Kristiane og de andre i køkkenet og deltag i dette valgfag, hvor du bliver trænet i at lave grønne menuer og retter.

Kristiane Ravn Frost m.fl

drops-of-water-water-nature-liquid-40784

Meditation for Begyndere

Beskrivelse

Kurset vil slå sig sammen med psykologi og drømmetydnings kurset i weekendkurserne

Meditation betyder at være med dét der er, at være bevidst om dét der er – at være bevidst om bevidstheden selv. Du vil lære hvad meditation grundlæggende er og ikke er og blive guidet på din indre rejse over et forløb på tre måneder.

Du vil aflære, tømme og transformere dig gennem forskellige meditationsteknikker fra OSHO traditionen, de tantriske traditioner og den buddhistiske tradition mm.

Meditationsteknikkerne vil være inter-subjektive (sociale), aktive (bevægende) og passive (”bare” være). Du vil blive undervist gennem præsentationer med efterfølgende spørgsmål og demonstrationer. Du vil også få tid til at udveksle erfaringer med dine medstuderende.

Bøger vil blive anbefalet til videre fordybelse også inden for dit specifikke interesseområde.

Ego’ets faldgruber vil blive demonstreret gennem rollespil.

Weekend kurserne vil give dig mulighed for at gå dybere, højere og lavere indenfor en kort periode, selvom formålet er at give slip på alt dét, der forhindrer dig i at være bevidst om hvem du egentlig er.

Det er i det hele taget mere givende at meditere lidt hver dag end at meditere meget af og til, så weekendkurserne er ikke nok i sig selv. 

 

Læringsmål

 • Du vil aflære mere end du vil lære
 • Du vil have direkte erfaringer med meditation.
 • Du vil lære om egoets faldgruber

 

Kursusforløb

1-4 Måneder

 

– Startup Weekend

– Skiftende online og klasseværelsesundervisning, 1,5 til 3 timer

– 2. Kvartal Weekend

– Skiftende online og klasseværelsesundervisning, 1,5 til 3 timer

Midtvejs Weekend

– Skiftende online og klasseværelsesundervisning, 1,5 til 3 timer

– 3. Kvartal Weekend

– Skiftende online og klasseværelsesundervisning, 1,5 til 3 timer

– Afslutningsweekend

Frederik Krups

psychology-square

Psykologi - En introduktion & Jungiansk drømmearbejde.

Beskrivelse

Kurset vil slå sig sammen med psykologi og drømmetydnings kurset i weekendkurserne

Meditation betyder at være med dét der er, at være bevidst om dét der er – at være bevidst om bevidstheden selv. Du vil lære hvad meditation grundlæggende er og ikke er og blive guidet på din indre rejse over et forløb på tre måneder.

Du vil aflære, tømme og transformere dig gennem forskellige meditationsteknikker fra OSHO traditionen, de tantriske traditioner og den buddhistiske tradition mm.

Meditationsteknikkerne vil være inter-subjektive (sociale), aktive (bevægende) og passive (”bare” være). Du vil blive undervist gennem præsentationer med efterfølgende spørgsmål og demonstrationer. Du vil også få tid til at udveksle erfaringer med dine medstuderende.

Bøger vil blive anbefalet til videre fordybelse også inden for dit specifikke interesseområde.

Ego’ets faldgruber vil blive demonstreret gennem rollespil.

Weekend kurserne vil give dig mulighed for at gå dybere, højere og lavere indenfor en kort periode, selvom formålet er at give slip på alt dét, der forhindrer dig i at være bevidst om hvem du egentlig er.

Det er i det hele taget mere givende at meditere lidt hver dag end at meditere meget af og til, så weekendkurserne er ikke nok i sig selv. 

 

Læringsmål

 • Du vil aflære mere end du vil lære
 • Du vil have direkte erfaringer med meditation.
 • Du vil lære om egoets faldgruber

 

Kursusforløb

4 Måneder

 

– Startup Weekend

– Skiftende online og klasseværelsesundervisning, 1,5 til 3 timer

– 2. Kvartal Weekend

– Skiftende online og klasseværelsesundervisning, 1,5 til 3 timer

Midtvejs Weekend

– Skiftende online og klasseværelsesundervisning, 1,5 til 3 timer

– 3. Kvartal Weekend

– Skiftende online og klasseværelsesundervisning, 1,5 til 3 timer

– Afslutningsweekend

 

Psykologi – Indledningsvis og Jungiansk Drømmetydning

Kurset vil slå sig sammen med Meditation for Begyndere kurset i weekendkurserne

Kurset vil slå sig sammen med psykologi og drømmetydnings kurset i weekendkurserneGennem undervisningsbøger, øvelser, præsentationer og forelæsninger vil du blive undervist og undervise dig selv i psykologiens historie, få et overblik over faget som helhed, lære om forskellige typologier, bevidsthedsmodeller og lære at fortolke dine drømme på jungiansk vis.

Undervisningen er delt op i to blokke, men skal tages sammen i et kursusforløb. Weekendkurserne vil indeholde indhold fra begge undervisningsemner.Du får lov at arbejde selvstændigt med et psykologisk projekt, som du vil skulle præsentere for dine medstuderende.

Gennem læringsfællesskabet, bøger, præsentationer og øvelser vil du lære at fortolke dine drømme på jungiansk vis. Du vil være i stand til at modtage de dybere lag af hvad der egentlig foregår i dit liv.

Læringsfællesskabet er lige så vigtigt som undervisningen og underviserne.

 

Læringsmål

 • Du vil lære de grundlæggende psykologiske teorier
 • Du vil stifte bekendskab med forskellige personlighedstypologier og bevidsthedsmodeller
 • Du vil udforske dine drømme og lære at modtage deres budskaber 
 • Du vil lære at integrere dine indsigter og praksis i hverdagen

 

Kursusforløb

4 Måneder

– Startup Weekend

– Skiftende online og klasseværelsesundervisning, 1,5 til 3 timer

– 2. Kvartal Weekend

– Skiftende online og klasseværelsesundervisning, 1,5 til 3 timer

Midtvejs Weekend

– Skiftende online og klasseværelsesundervisning, 1,5 til 3 timer

– 3. Kvartal Weekend

– Skiftende online og klasseværelsesundervisning, 1,5 til 3 timer

– Afslutningsweekend

Frederik Krups

Frederik Krups

blogging-336376_1920

Novelle skrivning

Beskrivelse

Mandage kl. 19-21 

Plads til både kursister og til ”aftenskoledeltagere”
Bør i så fald planlægges som et forløb med et bestemt antal gange.
Der kan ikke optage nye kursister undervejs. Da det at skrive sammen og dele sine tekster kan være en sårbar situation og den relation og tillid, der opbygges mellem deltagerne, er vigtig for processen.

At skrive en novelle

Formålet er at fremelske og forbedre sin skriveglæde.

Med udgangspunkt i novellen som genre vil der blive arbejdet med i små skriveøvelser af varierende længde og indhold, der vil bevidstgøre deltagerne om, det magiske ved selv at kunne skabe en fortælling.

Der arbejdes med kunsten at give og ikke mindst modtage respons på skriveriet.

Planen er at vi alle står med minimum en færdig novelle ved skriveforløbets afslutning.

Gitte Hansen

pexels-life-of-pix-7640

Yoga

Beskrivelse

Pernille underviser hver fredag morgen kl. 7-8 

Pernille underviser primært om morgentimer, og der vil du blive guidet igennem en blid opvågning i et mix mellem bløde sensoriske bevægelse, lange yin stræk og givende vejrtrækningsøvelser.

Pernille deler en praksis, hvor delelementer kan bruges i hverdagen, som små værktøjer, der kan gøre hverdagen blødere og lidt mere nænsom.

Det er yoga for både nybegynderen og den rutinerede yogaudøver. Og skulle du have fysiske begrænsninger, så guider Pernille alternative stillinger.

 Underviser: Pernille Jespersen

Sagt om Pernilles undervisning Tak for yoga, super dejligt. Fed, fed yoga. Du er en super underviser, blid, klar i spyttet, forklarende og let at følge.” 

Pernille Jespersen, Anna Laursen

community empowerment

Tankestorm

Beskrivelse

Om tankestorm

Harry Palmers tankestormsmetode har ligesom brainstorm til formål at få et emne belyst fra alle synsvinkler. Den adskiller sig fra brainstorm på den måde, at den forudsætter, at der findes en fælles løsning/forståelse af en given problemstilling/tema og kræver at alle har sit primære fokus på at finde den – ikke på at teste metoden, få ret, blive hørt etc. Den adskiller sig fra en almindelig møderutine på den måde, at der hverken anvendes ordstyrer eller talerliste, men en pilot, der selv deltager aktivt i tankestormen.

Det er et velkendt fænomen at regelmæssig deltagelse i tankestormsprocessen øger synergien i en gruppe, såvel som i den enkeltes liv. Vi vil i løbet af semestret udforske forskellige temaer som gruppen finder interessante.

Metoden

Et eller flere spørgsmål formuleres vedrørende temaet. Alle gruppens deltagere fokuserer på at besvare spørgsmålene. Piloten sørger for at notere de svar der fremkommer undervejs og at alle gruppens deltagere

 1. har en fælles intention om at finde et svar, som er tilfredsstillende for ALLE og at gruppen fortsætter til der er kommet et sådant svar.
 2. med en åben og undersøgende holdning FASTHOLDER sit FOKUS på at besvare spørgsmålet/temaet på en måde alle kan gå ind for.
 3. udtrykker de svar, der kommer til dem. Alle må når som helst sige hvad som helst i et forsøg på at besvare spørgsmålet/finde en løsning. Også sådant som ikke umiddelbart virker 100% relevant, for det kunne være det, der inspirerer en anden til at komme med en løsning/forståelse, der føles rigtig for alle.
 4. undlader at diskutere, kommentere, analysere, sammenligne, vurdere, ville have ret eller have æren for svaret. Er et svar ikke inspirerende for alle, lader man det ganske enkelt falde til jorden og fortsætter med at søge et svar, alle føler er rigtigt.
 5. fokuserer mere på essensen i det der siges end på ordene.

Niels K. Hansen, Kristiane R. Frost

En typisk dag & projektuge

Der lægges pauser ind efter behov. Ret til ændringer forbeholdes.

Skærmbillede 2021-05-01 kl. 23.51.30

FAMILIE GRUPPER

Familiegrupperne giver dig en “familie” -kontekst, hvor du får lejlighed til at videreudvikle dine færdigheder i at indgå i fællesskaber.

Hver familiegruppe er ansvarlig for nogle a fællesskabets opgaver såsom rengøring, madlavning, sociale arrangementer …