Anmod om optagelse (projektforløb)

Ansøg om at blive elev på

AVNØ HØJSKOLE

Det vil ændre dit liv
Anmod om optagelse på projektforløb

Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

Generelle retningslinjer

Avnø højskole er en integreret del af Oasis Ecovillage, som indeholder tre lige så vigtige dimensioner: Den danske højskoletradition, fællesskab og øko-iværksætteri. Denne kombination giver en unik mulighed for at kombinere teoretisk viden om bæredygtighed, sundhed, iværksætteri og fællesskab med praktisk anvendelse. ☺

Kost og logi; Avnø højskole har tre kategorier af værelser, enkelt, topersoners og trepersoners, alle med eget badeværelse. 

Alle priser indbefatter tre måltider om dagen (lørdag og søndag kombineres morgenmad og frokost nogle gange til brunch). Du kan læse mere om maden her. 

Deltagelse i praktiske opgaver: Vi har adopteret Findhorns holdning: ”Work is Love in Action.” Alle bidrager til at gøre Avnø til et rart sted at være samtidig med at vi udnytter muligheden til hyggeligt samvær, mens vi laver mad, vasker op, gør fællesområder rene, plukker bær, vander blomster, planlægger hyggestunder/aktiviteter til fælles gavn og glæde mm.

Indtil videre er vi lykkedes med at alt går op i en højere enhed, hvis alle hver dag i forbindelse med madlavning og andre praktiske gøremål deltager 1-2 timer i de aktiviteter, de bedst kan lide at beskæftige sig med på de tidspunkter, hvor det passer dem bedst. Der vil være en liste over nødvendige opgaver og derudover kan du bruge din fantasi til at bidrage med noget der glæder dig og andre.

Adgang: Alle der er 17,5 år og kan betale undervisningen, er velkomne til at ansøge om optagelse. Hver ansøgning behandles individuelt og besvares så hurtigt som muligt. 

Annullering eller afbrydelse: Hvis du annullerer din ansøgning mere end 4 uger før forløbet starter, forbeholder skolen sig ret til at beholde administrationsgebyret på 1500 kr. Hvis du afbryder dit ophold efter forløbets start, betaler du for resten af forløbet eller indeværende uge plus de næste 3 uger afhængigt af hvad der er billigst for dig. Hvis du annullerer din ansøgning mindre end 4 uger inden forløbet starter, gælder de samme regler som ved afbrydelse af forløbet.

Betaling: Du kan betale for hele forløbet på en gang eller dele det op i rater.

Deltagelse i lektioner og andre aktiviteter: Deltagelse i lektioner og andre aktiviteter på skolen er obligatorisk. Selvfølgelig har du lov til at udeblive fra lektioner og andre aktiviteter, hvis du har en gyldig grund og meddeler fravær i forvejen. Nøglen er kommunikation.

Gæster: Du er velkommen til at modtage gæster, forudsat at de ikke forstyrrer din aktive deltagelse i forløbet. Gæster skal betale for kost og logi og skolen skal informeres i god tid. Du er ansvarlig for dine gæsters adfærd under deres ophold på skolen.

Adfærdskodeks: Vores grundlæggende holdning til livet afspejles i denne sætning:

Vi forbinder os kærligt med os selv, hinanden og miljøet og bidrager til en blomstrende planet.

Vi forventer, at du

 • opfører dig hensynsfuldt og søger at opfylde dine behov på en måde, der ikke går ud over andre,
 • deltager aktivt i fællesskabet
 • bruger din mentor, hvis der er noget der ikke fungerer for dig, fremfor at skabe drama omkring dig. 
 • respekterer dit eget og andres private rum og personlige komfortzone.
 • aktivt bidrager til  vi sammen skaber et stof-, alkohol- og stimulansfrit miljø, hvor vi forsøger at lytte til vore egne og andres underliggende behov. Denne politik indebærer, at daglige stimulanser som sukker og kaffe kun undtagelsesvis serveres på skolen. Hvad du gør i dit private liv blander vi os selvfølgelig ikke i. Vi er klar over, at nogle umiddelbart opfatter dette som en begrænsning. For os er det et ønske om at være i kontakt med os selv og hinanden på et dybere plan og at give gæster og elever oplevelsen af at have et reelt valg. Hvis afhængighedsskabende substanser hele tiden serveres og man ikke kender et liv uden, er der intet reelt valg. Det kan selvfølgelig være udfordrende. Tal med os, hvis det føles svært. Vi hjælper gerne med at finde pragmatiske løsninger.  
 • værner om vores boligarealer, bygninger og naturen omkring os.
 • sorterer affald. (Genbrugsskraldespande findes i entreen og i køkkenet.)
 • sørger for at være inden inden kl. 22.00, hvor yderdørene bliver låst
 • giver dig selv og andre lov til at vende indad og sidde ved et af stille bordene i spisesalen under måltiderne, når der er brug for det.  Det kan være intenst at altid skulle være social. 
 • kun opholder dig på køkkenområdet, når du er del af køkken teamet eller inviteret til at hjælpe.
 • vasker hænder inden vi sætter os til bords og tager for os af retterne. 
 • kun bruger tekøkkenerne på de andre etager til te og snacks – ikke til madlavning. 
 • bidrager til at organisk affald komposteres
 • kun ryger på aftalte steder og aldrig indenfor, hvis du er ryger. 
 • undlader indtagelse, køb eller salg af enhver form for stoffer. Det er forbudt. Det samme gælder brugen af ​​fysisk eller verbal vold mod nogen i skolen. Overtrædelse heraf vil kunne medføre bortvisning. 
 • bruger rene / indendørs sko inde i bygningerne.
 • bidrager til at spare så meget som muligt på el, varme, vand mm. Eksempler: Sluk for radiatoren, når du åbner vinduet. Fyld vaskemaskinen. Undgå at vandhanen løber. Brug en balje eller skål til vask af grøntsager, opvask mm. Find gerne på flere måder. Gør det til en sport at spare for naturens skyld!
 • lader være med at drikke vand fra hanen på dit værelse, da rørene måske ikke har været brugte i en periode.
 • ikke kaster noget i toiletterne ud over toiletpapir og at du ikke bruger mere end nødvendigt, da vores kloaksystem er gammelt.

For dig der kommer fra et andet land

Her er vigtige regler og forskrifter fra de danske myndigheder, som du skal være opmærksom på og overholde, når du ansøger om ophold:

 • Du skal betale den fulde studieafgift, før skolen kan sende dig ST1-formularer for at ansøge om visum eller opholdstilladelse. Dette er de regler, der er fastsat af de danske immigrationsmyndigheder: https://www.nyidanmark.dk/da-DK
 • Du er ansvarlig for at indsende din ansøgning om visum eller opholdstilladelse til den nærmeste danske ambassade. Da visum behandlingen kan tage mere end 2 måneder, rådes du til at ansøge i god tid.
 • Hvis du ansøger for sent til at kunne deltage i forløbet fra starten, forbeholder skolen sig ret til at annullere din deltagelse eller flytte den til næste mulige start tidspunkt. I tilfælde af annullering af opholdet vil studieafgiften blive returneret til dig foruden administrationsomkostninger.
 • Hvis du aflyser opholdet skal du fremlægge dokumentation for, at du ikke har brugt skolen som påskud til at ansøge om visum eller opholdstilladelse.
 • Efter tilfredsstillende dokumentation returneres studieafgiften på samme vilkår som for danske elever. I tilfælde af aflysning af dit ophold er skolen forpligtet til at underrette de danske udlændingemyndigheder.
 • Da de internationale kurser undervises på engelsk på højt niveau, er det nødvendigt, at du har funktionelle engelskkundskaber for at drage fordel af kurset.
 • Du er selv ansvarlig for at din rejseforsikring dækker. Cirka 4 uger efter ankomst får studerende med opholdstilladelse dog det danske sygesikringskort, der dækker grundlæggende sygesikring under opholdet.
 • At være i Danmark betyder, at vi skal overholde de nationale love, regler og forskrifter. Enhver lovovertrædelse vil resultere i en stærk advarsel og mulig udvisning. 

For yderligere oplysninger, tøv ikke med at kontakte os.

Vi ser frem til at byde dig velkommen på et højskoleforløb på Avnø ☺

Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik beskriver, hvilke personoplysninger Avnø højskole (“vi”, eller “os”) indsamler, når du besøger vores hjemmeside, indgår en aftale med os eller på anden måde viser interesse for vore ydelser. Din integritet er vigtig for os, og vi ønsker, at du altid skal føle dig tryg, når du overlader dine personoplysninger til os.

 

1. DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Vitalitetsfonden
Flyvervej 10
4750 Lundby
Telefon: + 45 28604859
Email: kristiane@avnohojskole.dk
Organisationsnummer: 41704675

2. BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Vi bruger dine personoplysninger til følgende formal:

a) Levering af tjenesteydelser: Personoplysninger anvendes for at kunne levere de ønskede tjenesteydelser fra Avnø højskole og for på bedste måde at kunne servicere dig og kommunikere med dig og oplyse om tjenesteydelserne.

b) Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål.

c) Statistik og analyser: Personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker og analyser om blandt andet brugen af vore tjenesteydelser, brugen af vore digitale platforme, kundetilfredshed og trafikdata, således at vi kan udvikle og forbedre vore tjenester.

3. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi kan blandt andet indsamle og behandle følgende oplysninger om dig til følgende formål:

a) Levering af vore tjenesteydelser

Personoplysninger: navn, adresse, emailadresse, telefonnummer, faxnummer, bankoplysninger, fakturanummer, foto/billede/video, underskrift, information du giver i forbindelse med tilmelding til aktiviteter hos os.

b) Markedsføring

Personoplysninger: navn, adresse, emailadresse, kurser du tidligere har deltaget på hos os.

c) Statistik og analyser: Trafikdata fra email program og hjemmeside.

4. KILDER

Ud over personoplysninger vi har fra dig personligt modtager vi statistik og analyser af trafikdata fra vores email program og hjemmeside.

5. RETLIGT GRUNDLAG FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vores behandling af dine personoplysninger til ovenstående formål er baseret på følgende retlige grundlag:

a) Levering af tjenesteydelser

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at opfylde en kontrakt med dig eller for at træffe foranstaltninger på din anmodning før indgåelsen af kontrakten.

b) Markedsføring

Behandlingen af dine personoplysninger med henblik på at tilpasse vores markedsføringskommunikation til dig er baseret på dit samtykke og den legitime interesse er målretning og udsendelse af markedsføringskommunikation.

6. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi kan videregive dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

a) Offentlige myndigheder som f.eks. politi, immigrationsmyndigheder, kommune og skattevæsen, hvis de har en lovlig grund til at få adgang til personoplysningerne.

7. OPBEVARING AF DINE PERSONDATA

Vi vil opbevare og beholde dine personoplysninger bestående af:
i. Almindelige oplysninger om dig: Slettes, når du opsiger din relation med os.
ii. Information du afgiver i forbindelse med aktiviteter slettes, når aktiviteten er forbi.
iii. Transaktionsoplysninger og verifikationer: i op til 7 år efter gennemførelsen af transaktionen i henhold til gældende lovgivning.
iv. Oplysninger i forbindelse med behandlingen af en igangværende sag, f.eks. et krav eller en hændelse: i op til 3 år efter sagens afslutning i henhold til gældende regler.

8. DINE RETTIGHEDER

Du har altid ret til at:
• anmode om berigtigelse af dine personoplysninger,
• anmode om adgang til dine personoplysninger,
• gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring og
• tilbagekalde dit samtykke, såfremt vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

Under visse omstændigheder, som er nærmere beskrevet i den gældende databeskyttelseslovgivning, er du også berettiget til at:
• gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger og opnå begrænsninger i behandlingen af dine personoplysninger,
• forlange, at vi sletter dine personoplysninger,
• modtage de personoplysninger om dig, som du har givet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Du kan benytte dig af dine rettigheder ved kontakte os.

9. SPØRGSMÅL OG EVENTUELLE KLAGER

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne privatlivspolitik eller vores behandling af dine persondata, er du velkommen til at skrive eller ringe til os.
Skulle du være utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, bedes du venligst kontakte os, og vi vil så gøre vort bedste for at tilgodese dine synspunkter. Din integritet er meget vigtigt for os, og vi vil altid bestræbe os på at behandle dine personoplysninger på den bedste og sikreste måde. Hvis du imidlertid mener, at vi ikke opfylder vore ambitioner, har du altid mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet i Danmark.

Senest opdateret: 25 april 2021