Sundhed & Livsglæde ny model

SUNDHED & LIVSGLÆDE

SUNDHED & LIVSGLÆDE forløbet på Avnø er fleksibelt bygget op, således at du har stor indflydelse på længden og indholdet af dit ophold. Start med et af basismodulerne og læg et antal projektuger til. Hvis du ikke allerede ved hvilket projekt du ønsker at arbejde med, vil du få hjælp til at vælge et egnet projekt for dig. 

Det kan være et meget personligt projekt (karriere, helbred, hus, have), et samfundsprojekt eller design af en grøn virksomhed eller et øko-samfund.

Under projektforløbet fokuserer du ligeligt på arbejde i din projektgruppe og deltagelse i skolens øvrige aktiviteter.

I projektgruppen designer, implementerer og præsenterer I med støtte af en mentor et eller flere projekter, enten her på skolen eller et andet sted. Skolens øvrige aktiviteter er livsberigende, almendannende og udvikler din evne til at deltage i fællesskabet samt dine praktiske færdigheder.

Alle der har deltaget i projektforløb inviteres til opfølgningsweekender, hvor projekternes videre udvikling vil blive præsenteret og evalueret. 

Kalender

Du kan deltage i et basismodul eller i basismodul(er) + projektforløb.

Start basismodul + projektforløb: 6 april, 29 april, 12 maj eller … (flere datoer på vej)…

 • 7-11 april 2021: Aktiver dine selvhelbredende kræfter (basismodul). Skab en sund livsstil. Lær at designe en kost, der fungerer for dig! Vigtigheden af ​​bevægelse, fysisk aktivitet og vejrtrækning. 
 • 12-29 april 2021: Projektperiode.
 • 30 april-4 maj: Vejen hjem er vejen frem (basismodul). Lær at håndtere stress, tankemylder og besværlige følelser og skab overblik og retning i livet med enkle værktøjer til refleksion, transformation og mindfulness.
 • 5 -12 maj: Projektperiode.
 • 13-24 maj: Permakultur Design Principper (PDC).  Permakultur handler om at designe en “permanent kultur”. Når først principperne er forstået, kan de bruges til at designe ethvert livsområde. 
 • 25 maj- 29 juni: Projektperiode.

Skolens øvrige aktiviteter

Skolens øvrige aktiviteter udvikles løbende i samskabelse mellem elever og lærere. De kan have form af intensive temadage eller ugentlige/daglige aktiviteter. Vi tilstræber, at du kan deltage i aktiviteter, der giver mening for dig. 

De daglige morgenøvelser vil veksle mellem yoga, qi-gong, frigørende bevægelser, fitness, løbe- og gåture i naturen. Nogle morgener vil der kun være en mulighed. Andre dage vil der være flere muligheder at vælge mellem.

Der vil blive tilbudt forskellige typer af sport og fitness. Eftermiddagssessioner en eller to gange i ugen vil blive skabt i samråd med elevgruppen.

I fritiden er det desuden muligt at booke gymnastiksalen til badminton, Volley bold og lignende.

Lærere: Kirsten Mona Andersen, Tamara Mahomedova, Kristiane Ravn Frost, m.fl

Vi mødes og deler perspektiver omkring et kapitel af en bog/podcast/video. Elever er velkomne til at foreslå bøger.

Lærer: Ingen. Leder rollen vælges af gruppen

CHI GONG

Er at få en god og blid start på dagen,

Chi gong er en gammel kinesisk ”videnskab” – en måde at arbejde med sin chi, og holde den levende/i et sundt flow.

Chi gong kan mere nutidigt og vesterlandsk beskrives som en blid motionsform ”bevægelsesmeditation”.

En meget langsom motion, som styrker og afslapper krop og sind. Qi Gong er for alle. Bevægelserne er så rolige og nænsomme, at alle kan være med og hvis man har skavanker, kan øvelserne justeres så de passer til den enkelte. Den er ligeledes formidabel til genoptræning, både fysisk og mentalt.

Chi – energi/livskraft
Gong – ”den dedikerede tid jeg bruger på arbejdet med min chi”

Der findes mange forskellige typer for chi gong
Hos mig underviser i følgende:


Medicinsk Chi gong
Denne lille chigongserie kaldet ”Medicinsk Chi Gong” er let at lære og udføre.

Tai-Chi 18 chi gong
En lidt længere chigongserie med 18 figurer.

Det du tager med dig fra undervisningen, er en udvidet bevidsthed og forhåbentlig lysten til at praktisere chi gong, selv efter endt kursusforløb

Chi gong har fokus på: Åndedræt, bevægelse, visualisering, energi.

Åndedrættet beroliger nervesystemet og dæmper stressresponsen i kroppen.

Bevægelsen og åndedrættet aktiverer chi og afspænder kroppen for at skabe flow af Qi.

Visualiseringen, De enkelte øvelser har navne som hjælper til at skabe visualiseringen, hjælper med at skabe ro, at opnå den meditative del af chi gong.

Energien bevæger sig derhen, hvor vores fokus er. Derfor har vi bevidst fokus på visualisering og bevægelse og hensigten med øvelsen. Det fremmer den gavnlige effekt, som Qigongøvelsen giver.

Underviser: Gitte Hansen

Compassionate communication (Giraf sprog) er udviklet af Marshall Rosenberg. Hver af disse 9 sessioner forbedredes ved at du lytter til ca 1 times træningsvideo undervist af mesteren selv. I løbet af sessionen vil vi dele hvad vi har lært og tale om hvor i livet dette kan bruges of hvilken forskel det ville have gjort i små hverdagssituationer, som vi oplever i vort fællesskab.

Her har du mulighed for at deltage i dyrkning af grøntsager og krydderurter og undervejs lære mere om, hvordan du med en minimal indsats får et  maksimalt udbytte ud af et stykke jord.

Aktivitetsleder: Kristiane Ravn Frost m.fl

Følg en (blivende) iværksætter, hvor han/hun er i sin process med at udvikle sin virksomhed.

Formålet med dette fag er at sætte dig i stand til at forstå betydningen af historiefortælling og hvordan man forbereder og leverer historier til et internationalt publikum. Du vil lære – og træne dig i at fortælle smukke historier ved hjælp af forskellige færdigheder og teknikker, herunder dit kropssprog, stemme, tone, at fokusere din energi ind i din stemme og din stemme ind i din energi.

Der bygges på historiefortælling baseret på din egen livshistorie, hvordan du former og leverer den, hvad du skal fokusere på, hvad der kommer først, i midten og i konklusionen. Du lærer at bruge drama til at styrke din historie for at fange dit publikums opmærksomhed og holde dem fokuseret på din fortælling.

Undervisningsmetoder omfatter:

 • Korte foredrag om udvalgte aspekter af historiefortælling med særligt fokus på hvorfor, hvordan og hvad historiefortælling handler om
 • Drama, herunder gruppeøvelser, individuelle øvelser, improvisationer osv
 • Brug af kropssprog og andre ikke-verbale instrumenter til mundtlig kommunikation.
 • Sang, fællessang, lettere flerstemmig cirkelsang. Der fokuseres på at synge sammen og skabe fælles rytme for at etablere fællesskabsfølelsen.
 • Aktiv lytning og at blive aktivt lyttet til er en menneskerettighed i forhold til kommunikation.

Du kan forvente følgende resultater

 • At vide hvad der skal med i din historie, hvordan du fortæller den, og hvordan du fanger opmærksomheden fra publikum og fastholder den.
 • Øget selvtillid i forbindelse med at tale offentligt.
 • Bedre forståelse for og evne til at bruge dit kropssprog til at forbedre din historiefortælling.
 • Større evne til at undersøge, strukturere, designe og levere en historie, så den er tilpasset det aktuelle publikum og den aktuelle situation.
 • Dybere forståelse for den vitale betydning af at kunne lytte og andre kerneværdier ved kommunikation.
 • At være et aktivt lyttende publikum og give empati til talerne
 • (Forbedret evne til at tale og forstå engelsk.)

Klassestrukturen og det primære sprog afhænger af antallet og niveauet af deltagere.

Lærer Gitte Hansen

Dette emne kan være til torsdag aften 19 – 21 og vi kan også invitere nogle lokale folk til at deltage

Kor / fælles sang
At synge sammen får hjerterne til at slå i takt, det er derfor fællessang giver denne kendte fællesskabsfølelse. Der flyttes fra et jeg-fokus til et vi-fokus.

Undervisningen:
Med kropslige og musikalske øvelser varmer vi op i stemme og krop. Der skal være plads til at lege. Til at skøre ideer og påhit.
Repertoiret kommer til at bestå at lettere flerstemmige sange (udgangspunktet er det tostemmige)
Der bliver primært sunget på dansk men udenlandske sange kan også indgå
Princippet er at det er nemt, og alle kan være med.

Gevinsten ved at deltage
Skulle gerne glæden ved at synge i et fællesskab. Der er også mange andre fordele ved at synge. På et fysisk niveau hjælper sang på både vejrtrækning og blodcirkulation. Og på et mentalt plan, har sangen en afstressende effekt

Teacher: Gitte Hansen

Der tages udgangspunkt i lyst og nysgerrighed over for, materialer i teknikker.

Der er tale om et kreativt værksted, hvor der efter aftale kan arbejdes med forskellige teknikker, og materialer. Både den lækre dyre maling, men hvor der også genbrugen af sidste års julegavepapir eller dine gamle gardiner. Der tages udgangspunkt kursisternes lyst til at lære og udforske materialer og processer.

Der bliver lagt et program for månedens tema, fx perspektivtegning, sampling, selvportræt, mandala … så bliver der arbejdet med temaet ud fra forskellige vinkler og med forskellige materialer.

Der er plads til at vi i fællesskab kan eksperimentere. Underviseren ved ikke det hele, men er også med på at udforske og lærer nyt.

Så har du lyst til at afprøve forskellige materialer og teknikker? Finde ud af om det er noget for dig at lave æsker af genbrugsmaterialer, flette kurve af papir, male ”smølfehuse” på sten, eller noget helt andet så er der her mulighed for at afprøve sin kreativitet og måske finde frem til noget du brænder for.

Underviser: Gitte Hansen

Her kan være plads til kursister og ”aftenskoledeltagere”

 

Kurset indeholder:

 • En idéhistorisk gennemgang af natursynet i udvalgte historiske epoker
 • En fælles refleksion over konsekvenserne af de forskellige syn på mennesket og naturen
 • Undringsøvelser og filosofisk dialog   
 • Inspiration, råd, vejledning og støtte i forhold til det afsluttende æstetiske projekt, “Naturen kalder”, der skal udarbejdes af de studerende – enten individuelt eller i små grupper

Er mennesket i naturen eller er mennesket over naturen? Er naturen skabt af Gud og derved hellig og ukrænkelig? Eller er naturen som del af det jordiske noget vi bør vende os imod og i stedet koncentrere os om det hinsides? Er naturen farlig; en fristelse, et blændværk? Er naturen et kaos der skal bekæmpes? Eller er naturen guddommelig? Er naturen uforståelig? Hvad er naturbeherskelse? Hvornår begyndte den systematiske naturbeherskelse? Og hvad ligger til grund for ønsket om total beherskelse? Er det frygt, uvidenhed eller grådighed der har bragt os til det kritiske punkt vi er i dag? Og sidst, men ikke mindst, hvordan skal vi fremover forstå og forholde os til naturen? Hvordan kan vi leve vores liv på en mere bæredygtig måde?

Disse mange spørgsmål er omdrejningspunktet for undervisningsforløbet ’Mennesket og naturen’, som ud over en række spændende tekster med dertil knyttede oplæg fra undervisers side – og med rig mulighed for aktiv deltagelse fra de studerende side – også vil byde på korte undringsøvelser og et afsluttende æstetisk formidlingsprojekt ’Naturen kalder’ der har et tiltænkt fokus på det den gamle græske filosof Aristoteles kaldte for ’en beundrende undren over verdens skønhed’.

Projektet ’Naturen kalder’ er tænkt som en kort video (enten individuelt eller i små grupper) der ved hjælp af diverse æstetiske virkemidler vil kredse om naturen som forunderlig, smuk og gådefuld. Vi vil forsøge at vende det i samtiden meget omtalte fænomen FOMO (fear of missing out) på hovedet, så det ikke er frygten for ikke at være med hvor der sker, fx hvad fede fester og Instagram angår, men i stedet spørge, om der kunne være noget andet – og måske endda noget endnu vigtigere – vi går glip af hvis vi konstant er ’med hvor det sker’ både virtuelt og fysisk. Målet er at få beskueren til at stoppe op og se ’med beundrende undren’ på den smukke og gådefulde verden vi lever i.

De studerendes videoer ’Naturen kalder’ vil afslutningsvis blive vist for alle på højskolen og efterfølgende – hvis muligt – blive udstillet i det nye Teaterhus i Vordingborg.

Lærer:

Lone Viemose

 

Litteraturliste:

 • Max Horkheimer og Theodor W. Adorno ’Oplysningens dialektik’ (kort uddrag)
 • Charles Taylor ’Vi må genskabe troen på at kunne gøre en forskel’
 • Biblen: Det gamle Testamente, Genesis, skabelsen
 • Augustin ’Bekendelser’ (kort uddrag)
 • Jean-Jaques Rousseau ’Bekendelser’ (kort uddrag)
 • Henry David Thoreau ’Walden’ (kort uddrag)
 • Ralph Waldo Emerson ’Naturen og andre essays’
 • HC Andersen ’Klokken’
 • N. F. S. Grundtvig
 • K. E. Løgstrup ’Natur og historie’ og ’Menneskeliv’ (uddrag fra Svend Andersens Løgstrup-bog)
 • Sartre ’Mennesket skaber sig selv’ (Eksistens og ansvar)
 • Finn Skårerud ’Vi længes efter fortællinger der rækker ud over os selv’
 • Ole Jensen ’Det skabte’
 • Hans Fink ’Eftertankens naturbegreb’

I Danmark findes den viden, og de kompetencer, som kan gøre verden til et bedre sted at leve.

 • Hvad betyder det egentlig at være en grøn iværksætter?
 • Hvad kræver det? Hvad er fordelene?
 • Hvordan kan jeg finde min niche?
 • Økonomien: Hvordan kan jeg få enderne til at nå sammen?
 • Hvordan får jeg fat i penge? Fundraising etc.

Du vil få indblik i og høre om:

 • Den Danske Model (Om det Danske Arbejdsmarked)
 • Job- og karriereplanlægning (Virke- og livsplanlægning)
 • At leve på trods (Hvordan man lever godt, trods kronisk sygdom)
 • At leve med færre bekymringer (Hvordan møder jeg modgang)
 • Privatøkonomi (Budget for Dummies). Virksomhedsøkonomi (Brug en revisor)
 • De emner, som vi sammen finder ud af er interessante for os

Du vil få metoder og inspiration til at komme videre med dine ønsker og mål, og takle dine udfordringer:

 • ”Kend dig selv” og Måske skal du ”rydde op”?
 • Hvordan får man gevinst i ”Livets bankospil”?
 • Målsætning og Virksomhedsplan
 • Risikovurdering og Krisehåndtering
 • Cost / Benefit
 • ”Ingenting er rigtigst, og alt er muligt”

Hvordan foregår det?

Foredrag eller Workshops med udgangspunkt i fortællinger fra et langt liv, oplæg om aktuelle emner, eller om deltagernes ønskede temaer.

Lærer:

Lene Ezzaaf

The course will join with the meditation course in the weekend-intensives.

Gennem undervisningsbøger, øvelser, præsentationer og forelæsninger vil du blive undervist og undervise dig selv i psykologiens historie, få et overblik over faget som helhed, lære om forskellige typologier, bevidsthedsmodeller og lære at fortolke dine drømme på jungiansk vis.

Undervisningen er delt op i to blokke, men skal tages sammen i et kursusforløb. Weekendkurserne vil indeholde indhold fra begge undervisningsemner.Du får lov at arbejde selvstændigt med et psykologisk projekt, som du vil skulle præsentere for dine medstuderende.

Gennem læringsfællesskabet, bøger, præsentationer og øvelser vil du lære at fortolke dine drømme på jungiansk vis. Du vil være i stand til at modtage de dybere lag af hvad der egentlig foregår i dit liv.

Læringsfællesskabet er lige så vigtigt som undervisningen og underviserne.

Du kan forvente følgende resultatet

 • Du vil lære de grundlæggende psykologiske teorier
 • Du vil stifte bekendskab med forskellige personlighedstypologier og bevidsthedsmodeller
 • Du vil udforske dine drømme og lære at modtage deres budskaber 
 • Du vil lære at integrere dine indsigter og praksis i hverdagen

Kursusforløb

4 Måneder

 • Start Weekend
 • Skiftende online og klasseværelsesundervisning, 1,5 til 3 timer
 • 1. Kvartal Weekend
 • Skiftende online og klasseværelsesundervisning, 1,5 til 3 timer
 • Midtvejs Weekend
 • Skiftende online og klasseværelsesundervisning, 1,5 til 3 timer
 • 3. Kvartal Weekend
 • Skiftende online og klasseværelsesundervisning, 1,5 til 3 timer
 • Afslutningsweekend

Lærer: Fredrik Krups

1
2
3
4

Undervisningen er delt op i to blokke, men skal tages sammen i et kursusforløb. Weekendkurserne vil indeholde indhold fra begge undervisningsemner.

Meditation og psykologi

Meditation betyder at være med dét der er, at være bevidst om dét der er – at være bevidst om bevidstheden selv. Du vil lære hvad meditation grundlæggende er og ikke er og blive guidet på din indre rejse over et forløb på tre måneder.

Du vil aflære, tømme og transformere dig gennem forskellige meditationsteknikker fra OSHO traditionen, de tantriske traditioner og den buddhistiske tradition mm.

Meditationsteknikkerne vil være inter-subjektive (sociale), aktive (bevægende) og passive (”bare” være). Du vil blive undervist gennem præsentationer med efterfølgende spørgsmål og demonstrationer. Du vil også få tid til at udveksle erfaringer med dine medstuderende.

Bøger vil blive anbefalet til videre fordybelse også inden for dit specifikke interesseområde.

Ego’ets faldgruber vil blive demonstreret gennem rollespil.

Weekend kurserne vil give dig mulighed for at gå dybere, højere og lavere indenfor en kort periode, selvom formålet er at give slip på alt dét, der forhindrer dig i at være bevidst om hvem du egentlig er.

Det er i det hele taget mere givende at meditere lidt hver dag end at meditere meget af og til, så weekendkurserne er ikke nok i sig selv. 

Du kan forvente følgende resultater

 • Du vil aflære mere end du vil lære
 • Du vil have direkte erfaringer med meditation.
 • Du vil lære om egoets faldgruber

Forløb

4 Måneder

 • Start Weekend
 • Skiftende online og klasseværelsesundervisning, 1,5 til 3 timer
 • 1. Kvartal Weekend
 • Skiftende online og klasseværelsesundervisning, 1,5 til 3 timer
 • Midtvejs Weekend
 • Skiftende online og klasseværelsesundervisning, 1,5 til 3 timer
 • 3. Kvartal Weekend
 • Skiftende online og klasseværelsesundervisning, 1,5 til 3 timer
 • Afslutningsweekend

Mandage kl. 19-21 

Plads til både kursister og til ”aftenskoledeltagere”
Bør i så fald planlægges som et forløb med et bestemt antal gange.
Der kan ikke optage nye kursister undervejs. Da det at skrive sammen og dele sine tekster kan være en sårbar situation og den relation og tillid, der opbygges mellem deltagerne, er vigtig for processen.

At skrive en novelle

Formålet er at fremelske og forbedre sin skriveglæde.

Med udgangspunkt i novellen som genre vil der blive arbejdet med i små skriveøvelser af varierende længde og indhold, der vil bevidstgøre deltagerne om, det magiske ved selv at kunne skabe en fortælling.

Der arbejdes med kunsten at give og ikke mindst modtage respons på skriveriet.

Planen er at vi alle står med minimum en færdig novelle ved skriveforløbets afslutning.

Underviser: Gitte Hansen

 

 • Introduktion til sociokrati
 • Sociokratiske valgprocedurer og grundlæggende roller i en sociokratisk organisation.
 • Sociokratisk beslutningstagning.
 • Opbygning af  en sociokratisk organisation.
 • Sociokratisk evalueringer.

Lærere: Kristiane Ravn Frost & Frederik Krups

Projektuger samskabes af lærere, beboere og elever efter ønske og behov og med udgangspunkt i den givne situation og de givne ressourcer.

En typisk dag

 • 7.00 – 8.00      Morgenøvelser / meditation / madlavning 
 • 8.00 – 8.30      Morgenmad
 • 8:30 – 9:00      Morgensang & -samling
 • 9.00 – 11.00    Morgensession
 • 11.00 – 12.00  Praktisk arbejde
 • 12.00 – 12.30  Pause
 • 12.30 – 13.00  Frokost serveres
 • 13.00 – 14.00  Pause
 • 14.00 – 17.00  Eftermiddagssession med snackpause
 • 17.00 – 18.00  Praktisk arbejde
 • 18.00 – 19.00  Middag
 • 19.00 – 20.30  Aftensession
 • 20.30 – 22.00  Privat tid / social tid ….

FAMILIE GRUPPER

Hvor projektgrupperne giver dig en arbejds/studie sammenhæng, giver familiegrupperne dig en “familie”sammenhæng, med mulighed for at udvikle de nødvendige færdigheder til at leve i fællesskaber.

Hver familiegruppe er ansvarlig for nogle fællesskabsopgaver som rengøring, madlavning, sociale begivenheder …

Priseksempler

Hvis den ønskede kombination af enkeltstående kursus og projektforløb ikke findes så anvend valgfrit projektforløb.

Alle værelser har eget bad og toilet.

Enkeltværelser kan i begrænset omfang tilkøbes for 300 kr/uge. Rabat på 300kr/uge gives i 3 sengsværelser.

Aktiver dine selvhelbredende kræfter

DKK 4.600 / 14-18 april
 • Skab en sund livsstil.
 • Lær at designe en kost, der fungerer for dig!
 • Menuplanlægning
 • Sammenhæng mellem kost og identitet
 • Valg af råvarer
 • Madlavningsmetoder
 • Vigtigheden af ​​bevægelse, fysisk aktivitet og vejrtrækning.
 • Fællesskabsopbyggende aktiviteter & almendannende fag
 • Balanceret og spændende mad lavet af kernesunde økologiske råvarer
 • Dobbeltværelse (ankomst aftenen før)
 • Administrationsgebyr DKK 1500,-

Aktiver dine selvhelbredende kræfter – projektforløb

DKK 8.400 / 13-28 april
 • Skab en sund livsstil.
 • Lær at designe en kost, der fungerer for dig!
 • Menuplanlægning
 • Sammenhæng mellem kost og identitet
 • Valg af råvarer
 • Madlavningsmetoder
 • Vigtigheden af ​​bevægelse, fysisk aktivitet og vejrtrækning.
 • 2 uger med projektarbejde
 • Fællesskabsopbyggende aktiviteter & almendannende fag
 • Balanceret og spændende mad lavet af kernesunde økologiske råvarer
 • Invitation til opfølgningsweekender
 • Dobbeltværelse
 • Administrationsgebyr DKK 1500,-

Vejen hjem er vejen frem

DKK 4600 / 30 april-4 maj
 • 5 dage med fokus på at komme i kontakt med din kerne og virkeliggøre dine ønsker & drømme!
 • Lær at håndtere stress, tankemylder og besværlige følelser og skab overblik og retning i livet med enkle værktøjer til refleksion, transformation og mindfulness.
 • Mulighed for at skabe en helt ny relation til det vigtigste menneske i dit liv: Dig.
 • Fællesskabsopbyggende aktiviteter & almendannende fag
 • Balanceret og spændende mad lavet af kernesunde økologiske råvarer
 • Dobbeltværelse (ankomst aftenen før)
 • Administrationsgebyr DKK 1500,-

Vejen hjem er vejen frem –Projektforløb

DKK 6500 / 29 april-12 maj
 • 5 dage med fokus på at komme i kontakt med din kerne og virkeliggøre dine ønsker & drømme!
 • Lær at håndtere stress, tankemylder og besværlige følelser og skab overblik og retning i livet med enkle værktøjer til refleksion, transformation og mindfulness.
 • Mulighed for at skabe en helt ny relation til det vigtigste menneske i dit liv: Dig.
 • 1 uge med projektarbejde og integration af det lærte
 • Fællesskabsopbyggende aktiviteter og almendannende fag
 • Balanceret og spændende mad lavet af kernesunde økologiske råvarer
 • Invitation til opfølgningsweekender
 • Dobbeltværelse (ankomst aftenen før/afgang næste morgen)
 • Administrationsgebyr DKK 1500,-

Permakultur Design (PDC)

DKK 6.800 / 13-24 maj
 • Grundlæggende principper for design af en “permanent kultur” indenfor ethvert livsområde, feks byggeri, teknologi & værktøjer, uddannelse & kultur, helbred & åndeligt velbefindende, penge & økonomi, jordbesiddelse & lokalstyre, samt land- & naturforvaltning.
 • Praktiske  designværtøjer
 • Design projekter
 • Fællesskabsopbyggende aktiviteter & almendannende fag
 • Balanceret og spændende mad lavet af kernesunde økologiske råvarer
 • Dobbeltværelse (ankomst dagen før)
 • Administrationsgebyr DKK 1500,-

Permakultur Design (PDC) – Projektforløb

DKK 16.000 / 13 maj - 29 juni
 • Grundlæggende principper for design af en “permanent kultur” indenfor ethvert livsområde, feks byggeri, teknologi & værktøjer, uddannelse & kultur, helbred & åndeligt velbefindende, penge & økonomi, jordbesiddelse & lokalstyre, samt land- & naturforvaltning.
 • Praktiske  designværtøjer
 • Grundlæggende praktiske teknikker til brug ved design
 • Eksempler på permanent design
 • Praktisk design projekt
 • 5 ugers projektarbejde
 • Fællesskabsopbyggende aktiviteter & almendannende fag
 • Balanceret og spændende mad lavet af kernesunde økologiske råvarer
 • Invitation til opfølgningsweekender
 • Dobbeltværelse (ankomst dagen før)
 • Administrationsgebyr DKK 1500,-

11 ugers projektforløb

DKK 23.000 / 13 april-29 juni

 

 • 3 basis moduler  med alle de foredele som nævnes i dem
 • 7 uger med projektarbejde
 • Fællesskabsopbyggende aktiviteter & almendannende fag
 • Invitation til opfølgningsweekender
 • Balanceret og spændende mad lavet af kernesunde økologiske råvarer
 • Dobbeltværelse
 • Administrationsgebyr DKK 1500,-

18 ugers projektforløb

DKK 35.500 / 13 april-16 august
 • 3 eller flere basis moduler  med alle de foredele som nævnes i dem
 • 14 uger med projektarbejde
 • Fællesskabsopbyggende aktiviteter & almendannende fag
 • Invitation til opfølgningsweekender
 • Balanceret og spændende mad lavet af kernesunde økologiske råvarer
 • Dobbeltværelse
 • Administrationsgebyr DKK 1500,-

25 ugers projektforløb

DKK 48.000 / 14 April - 4 oktober
 • 3 eller flere basis moduler med alle de foredele som nævnes i dem
 • 21 uger med projektarbejde
 • Fællesskabsopbyggende aktiviteter & almendannende fag
 • Invitation til opfølgningsweekender
 • Balanceret og spændende mad lavet af kernesunde økologiske råvarer
 • Dobbeltværelse
 • Administrationsgebyr DKK 1500,-

Andet projektforløb

DKK Ring og få tilbud / Valgfrit antal uger
 • De basis moduler  der ligger i perioden med alle de foredele som nævnes i dem
 • Valgfrit antal uger med projektarbejde
 • Fællesskabsopbyggende aktiviteter & almendannende fag
 • Invitation til opfølgningsweekender
 • Balanceret og spændende mad lavet af kernesunde økologiske råvarer
 • Dobbeltværelse
 • Administrationsgebyr DKK 1500,-