Sundhed, livsglæde og grøn livsstil

SUNDHED, LIVSGLÆDE OG GRØN LIVSSTIL

En livsændrende oplevelse, som giver dig færdigheder til at leve et sundere, gladere og grønnere liv, opbygge fællesskaber og designe permakulturprojekter

12 uger:
8 Januar – 1 April, 2023

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

HVORFOR SUNDHED, LIVSGLÆDE & GRØN LIVSSTIL?

Du rejser herfra med en forståelse af, hvad der virker for dig og med praktiske færdigheder til at leve et gladere, sundere og mere grønt liv samt være en værdifuld medspiller i samskabelsen af ​​fællesskaber og grønne projekter.

Hvorfor Avnø Højskole?

 • Avnø Højskole tilbyder et læringsrum i et inspirerende miljø i Avnø Oasis, et økosamfund under opbygning, hvor fokus er på udvikling og læring af hinanden. Det giver dig mulighed for at
  • deltage i og på første hånd opleve opbygningen af et levefællesskab med alle dets udfordringer og muligheder. En lærerig oplevelse, der ikke er mulig i et etableret fællesskab.
  • være med til at designe og gennemføre grønne projekter.
  • møde mennesker, der søger en højere livskvalitet og ønsker at bidrage til en bedre verden.
  • genskabe din naturlige tilstand af sundhed og livsglæde.
 • Avnøs tilgang til SUNDHED, LIVSGLÆDE & GRØN LIVSSTIL er holistisk idet den omfatter og kombinerer både fysiske, følelsesmæssige, mentale og åndelige aspekter af livet. Her finder du en dybdegående forståelse af sammenhængen mellem mad, tankegang, livsstil, krop, sind og sjæl.
 • Der er ingen bedre måde at genskabe forbindelsen til din egen indre natur end at opleve naturen på Avnø.
 • Det er noget helt særligt at være en del af den første gruppe langtidsstuderende på Avnø Højskole, som har regenerering på alle livets niveauer som sit DNA.

Hvad kommer du til at fordybe dig i?

SUNDHED, LIVSGLÆDE & GRØN LIVSSTIL giver dig en unik mulighed for at øge din forståelse af, hvordan livet fungerer, lære at designe forskellige aspekter af dit liv, såsom dit helbred, dit hjem, din karriere eller projekter, såsom et bofællesskab, en permakulturhave, et økonomisk system eller andet.

Form, struktur og læringsrum

Avnø højskole er en integreret del af det spirende økosamfund, Avnø Oasis, som udover skolen vil komme til at bestå af flere andre projekter, herunder: Et bofællesskab, sundhedsrefugium og grønt iværksætteri. Disse helt unikke rammer giver et kreativt læringsmiljø i bevidst og aktiv interaktion med mennesker, der har forpligtet sig til at være en del af løsningen. I løbet af kurset danner de studerende et eget fællesskab, som i en vis udstrækning vil blive integreret i bofællesskabet.

For at uddybe fællesskabsfølelsen gennem hele forløbet samskaber eleverne morgenøvelser, aften- og weekendaktiviteter samt planer for rengøring & køkkenservice sammen med frivillige, beboere og personale, hvor det er relevant. Den gennemprøvede metode til selvorganisering, sociokrati, vil sikre, at alle føler sig hørt, og at aktiviteter i perioden stemmer overens med gruppens behov og værdier.

De komplekse spørgsmål omkring SUNDHED, LIVSGLÆDE OG GRØN LIVSSTIL vil blive behandlet ud fra mange forskellige perspektiver, herunder ekspertpræsentationer, dialog, input fra elever, vidensdeling, udveksling af erfaringer, og erfaringsbaseret læring gennem praktiske øvelser, opgaver, projektdesign og implementering. SDG’erne (Sustainable Development Goals) giver en dybere forståelse af mekanismerne bag centrale aktuelle globale udfordringer og fælles udviklingsmål.

Undervisningen vil foregå på dansk med engelsk oversættelse eller engelsk med dansk oversættelse.


Morgenøvelser

Sport, Do-in, Qi gong, gåture, løbeture, frigørende bevægelser, meditation, Chanting – skabes ud fra de muligheder, der findes og elevernes ønsker.  


Morgen session

Modul 1

Morgen sessionen starter med morgensamling, hvor vi synger en sang og deler dagens vigtige informationer. Umiddelbart herefter starter modul 1, hvor der bliver undervist i den teoretiske side af “omsorg for jorden, menneskene og fair share”, også kendt som permakulturens etiske principper. Morgensessionen vil være fokuseret omkring følgende temaer.

 • Worldview.
  Formål: At få en dybere forståelse for hvordan livet fungerer og hvordan du kan mestre dit eget liv.
  Indhold: Natur, kultur, selvreflektionsværktøjer, personlig og spirituel udvikling, kunst, permakultur design principper, makrobiotiske principper, integral teori, spiral dynamik, indre transformation.
 • Etablering af fællesskaber.
  Formål: At blive en værdifuld samspiller i fællesskaber.
  Indhold: Sociokrati, (et beslutningsredskab, der uddelegerer magt fremfor at centralisere den) og andre redskaber til skabelse af fællesskaber fra CLIPS programmet, samt konflikt løsning, dragon dreaming og Girafsprog (Compassionate communication eller NVC).
 • Økologi.
  Formål: At blive istand til at leve mere bæredygtigt.
  Indhold: Anvendelse af permakultur design principperne i forhold til dyrkning af mad, økologisk byggeri, grøn energi, håndtering af vand og afløb mm.
 • Økonomi, ejerskab, organisation og grønt iværksætteri.
  Formål: At samskabe grønt iværksætteri, sociale økonomiske systemer og andre grønne projekter.
  Indhold: Økonomi og penge – hvordan fungerer det. Hvad er grøn økonomi. Design af lokale systemer. Forbindelsen mellem økonomi og økologi. Social økonomiske virksomheder. Ejerskab og organisation. Permakultur etik – omsorg for jorden, menneskene og fair share.
  Content: Economy and money – how does it work. Green economy. Designing local economic systems. Linking economy and ecology. Social economic enterprises. Ownership and organisation. Permaculture ethics – earth care, people care and fair share. Kraftfuld fundraising.
 • Sundhed og wellness:
  Formål: At blive i stand til at anvende mad, livsstil, kropsbehandlinger og bevægelse til at (gen)skabe sundhed.
  Indhold: Forståelse af kroppens opbygnings- og nedbrydningsprocesser, makrobiotiske principper, epigenetik, krop-sind-ånd-forbindelse og selvdiagnose, mad, livsstil, bevægelse og kropsbehandlinger.

Eftermiddags session

Modul 2
Dette modul er et praktisk modul. Formålet er at integrere det du har lært i modul 1 og udvikle tilhørende færdigheder ved at arbejde på praktiske projekter, dykke dybere ned i et bestemt emne, f.eks ved at designe personlige eller fælles projekter eller træffe beslutninger, der er relevante for elevgruppen.

I begyndelsen vil du blive involveret i at designe og implementere projekter, der allerede eksisterer i Avnø Oasis. Eleverne vil forme grupper sammen med mere erfarne medlemmer af fællesskabet og dedikerede frivillige for at lære og udvikle praktiske færdigheder.

Eksempler på projekter: Skovhave, café, optimering af energi forbrug (vedvarende energi, CO2 negative opvarmning, etc), Avnø Oasis kogebog, grønt kommercielt køkken (design af nyt grønt køkken i Avnø Oasis). Nye projekter opstår og andre ligger i dvale i perioder. Nogle er måske allerede helt eller delvist implementeret, når kurset starter, så denne liste er absolut ikke udtømmende.

Foruden den praktiske gennemføring af projekter kan udbyttet af dette model være artikler, korte film, multimedia præsentationer, udstillinger, forestillinger og andre lokale initiativer for at dele indsigter og præstationer.


Aften og Weekend aktiviteter

Aften og weekend aktiviteter planlægges uge for uge i samarbejde mellem elever, frivillige, beboere og lærere, hvor det er hensigtsmæssigt.


Bonus

Elever på SUNDHED, LIVSGLÆDE OG GRØN LIVSSTIL kurset, som har lyst til at dykke dybere ned i bestemte områder, er velkomne til at deltage i vore korte kurser for halv pris.

Hvad koster det?

Enkelt værelse

Kr 2400 / per uge
 For hele perioden: 28.800 Kr

2 personers værelse

Kr 1900 / uge
For hele perioden: 22.800 Kr

3 personers værelse

Kr 1600 / uge
For hele perioden: 19.200 Kr

Der kan forekomme yderligere gebyrer for udflugter og visse materialer i nogle valgfag eller emner/aktiviteter / projekter organiseret af studerende.

Transport til og fra stationen, privat brug af bilen, snacks købt i butikken mm erprivate omkostninger, som du selv er ansvarlig for.

Tilmeldingsgebyr på 2000 DKK / 270 Euro skal betales for at sikre din plads, så snart du er
optaget.

Depositum: 2250 DKK / 300 Euro betales ved ankomst. Vil blive betalt tilbage, når dine nøgler er
givet tilbage, og du har efterladt dit værelse i ren og pæn stand til næste person.

LIFE IN THE COMMUNITY

I løbet af kurset får du chancen for at dele din kultur ved kulturelle aftener, kulturelle
caféer og temauger. Det er muligt at invitere lokalsamfundet til disse arrangementer.

Forventet resultat

 • Du har lært permakulturens designprincipper og fået erfaring med at brugedem til at designe forskellige aspekter af livet, såsom hjem, karriere, sundhed, et gruppefællesskab, enhave, et økonomisk system, et køkken mm. Du vil ikke få et PDC-certifikat, da der er ingen permakultur-diplomlærer tilgængelig gennem hele kurset, men du vil have et tilsvarende vidensniveau.

 • Du har været igennem et tilsvarende pensum som på EDE (Ecovillage DesignEducation) kurser, men har fået meget mere praktisk erfaring.

 • Du har lært de grundlæggende makrobiotiske principper og ved, hvordan du anvender dem i dit liv.


 • Du får nogle praktiske værktøjer til selvrefleksion.

 • Du ved, hvad du brænder for og er god til.

 • Du bliver mere bevidst om, hvad der virkelig er vigtigt for dig, og du kan tage ansvaret over dit liv på et helt andet niveau


 • Du vil have et netværk af venner og kolleger fra forskellige hjørner afverden

 • Du bliver bedre til at udtrykke dig selv og bedre til at lytte.

 • Du vil være bedre i stand til at håndtere stærke (negative eller positive) følelser i dig selvog andre.
 • Du vil føle en dybere forbindelse til dig selv og naturen og være mere bevidst om hvordan alt hænger sammen, f.eks. sind, krop, relationer, kultur, mad, klimaforandringer, det økonomiske system, social (u)retfærdighed mm.

 • Din evne til at skabe autentiske relationer til andre, stå op for dig selv ogudtrykke dig selv vil blive væsentligt forbedret.

 • Du vil være i stand til at designe din egen sunde kostplan og have mulighed for at blive trænet i at hjælpe andre med at udarbejde deres.


 • Du har mulighed for at udvikle nogle færdigheder som vegansk eller makrobiotisk kok.

Om oprindelsen til Sundhed, Lykke og Grøn Livsstil

Kristiane Ravn Frost

Sammen med andre mennesker, engageret i Avnø Oasis-projektet, udviklede Kristiane kurset SUNDHED, LYKKE OG GRØN LIVSSTIL i foråret 2022 med intentionen om at skabe et omfattende 12 ugers program, der ville give folk færdigheder til at tage godt vare på sig selv og samtidig gå ud og starte grønne projekter på egen hånd.

Kurset er således en samling af den viden, du normalt ville få ved at deltage i en PDC(Permakultur Design Certificate Course) og en EDE (Ecovillage Design Education) kombineret med Kristianes tilgang til sundhed og personlig transformation. Det er opbygget, så de, der ønsker at dykke dybere ned i de sundhedsmæssige og personlige udviklingsdele af dette kursus, kan vælge at deltage i valgfrie korte kurser, dels løbendegennem ugen og dels i weekender.